Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Sodna praksa v panogi gradbništvo in IGM


Sodno prakso iz področja gradbeništva najdete na Iskalniku po bazah, kjer so objavljeni izbori baz:

IZBOR BAZ
SOVS - VRHOVNO SODIŠČE
IESP - VIŠJA SODIŠČA 
VDSS - VIŠJE DEL. IN SOC. SOD.
UPRS - UPRAVNO SODIŠČE 
SEU - SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
NEGM - ODMERA NEPREM. ŠKODE
SOSC - STROKOVNI ČLANKI
SOPM - PRAVNA MNENJA IN STALIŠČA
 


Avtor: Valentina Smrkolj