Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Splošna določila za gradbene pogodbe FIDIC


Uvod k predstavitvi pogodb FIDIC (povzeto po Združenju za svetovalni inženiring, ki je na GZS skrbnik FIDIC pogodbenih določil in izvajalec seminarjev in praktičnih delavnic)

Splošna določila FIDIC pogodb so se v Sloveniji začela uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 30 leti (svetovna banka- WB za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna ) v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi EU predvsem iz kohezijskih skladov. Seveda pa je treba splošna določila FIDIC mednarodnih določil še vedno podrediti in prilagoditi veljavni nacionalni zakonodaji in ne zgolj prepisovati členov iz prevednih vzorcev pogodb.

FIDIC je francoski akronim za mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev. FIDIC so leta 1913 ustanovila tri nacionalna združenja svetovalnih inženirjev v Evropi. Danes je v FIDIC včlanjenih 81 držav oz. nacionalnih združenj. FIDIC organizira seminarje, konference in druge prireditve za razvoj svojih ciljev – vzdrževanje visokih etičnih in strokovnih standardov. Publikacije FIDIC vključujejo smernice za svetovalne inženirje, investitorje in mednarodne razvojne agencije, standardne obrazce za pred kvalifikacijske postopke, pogodbene dokumente in pogodbe med naročnikom in svetovalcem. Vsi originalni dokumenti so na razpolago pri sekretariatu v Švici, prevodi pa pri ZISP na GZS.

Do sedaj je v tiskani obliki v slovenskem jeziku dostopnih 10 FIDIC priporočil:

  • RDECA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1.izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,1. prevod v slovenski jezik l.2002,
  • SREBRNA KNJIGA - Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve, EPC/Turnkey Projects, Projekti na ključ (KLJUČ V ROKE), 1.izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, (UPORABNO ZA PROJEKTE VELIKIH VREDNOSTI),
  • RUMENA KNJIGA - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, (v osnovi je RUMENA KNJIGA SKORAJ POPOLNOMA ENAKA KOT RDEČA, LE DODATNE VSEBINE IMA),
  • ZELENA KNJIGA - Kratka oblika pogodbe (angl. Short Form of Conctract), 1.izdaja, 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, (UPORABNO ZA PROJEKTE MANJŠIH VREDNOSTI),
  • SLOVENSKA ZELENA KNJIGA - Kratka določila gradbene pogodbe, Prva prilagoditev smernic FIDIC na slovenske predpise in prakso (angl. Short Form of Contract), 1. izdaja 2002, FIDIC, GZS ZSI,
  • Pogoji gradbenih pogodb, Usklajena izdaja multilateralnih bank za razvoj za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 2008, FIDIC, GZS ZSI,
  • Pogoji gradbenih podizvajalskih pogodb, 1.izdaja 1994, GZS ZSI,
  • BELA KNJIGA - Naročnik / svetovalec, Vzorec pogodbe za storitve, 3. izdaja 1998, prevod v slov.j.2003, GZS ZSI,       
  • VODIČ ZA BELO KNJIGO z drugimi opombami o dokumentih za svetovalne pogodbe, 2.izdaja 2001, prevod v slov.j. 2003,
  • POGODBA O SKUPNEM VLAGANJU, KONZORCIALNA POGODBA, 1. izdaja 1992.

NAROČILNICA>>>

Kontakt mednarodne zveze za svetovalni inženiring
International Federation of Consulting Engineers - FIDIC Secretariat
T: +41-22-799 49 00
F: +41-22-799 49 01
M: +41-79-298 96 66
S: fidic.secretariat
E: fidic@fidic.org
I: http://www.FIDIC.org

Oddelek za nakup publikacij
T: +41 22 799 49 05
F: +41 22 799 49 01
E: fidic.pub@fidic.org

Iskalnik po vseh FIDIC publikacijah http://www1.fidic.org/bookshop/ (nekatere strokovne publikacije so tudi brezplačne). Naročila neprevedenih, angleških, FIDIC knjig so prek GZS ZING ugodnejša!

POGLEJ TUDI: Zveza evropskih gradbenih izvajalcev, ki poslujejo mednarodno - EIC


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM