Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Vloga in pravna narava naročilnice v gradbeništvu


Objavljamo pravno mnenje Pravne službe GZS glede statusa pogodb in naročilnic v medsebojnih odnosih pri graditvi. Želimo pa pri tem opozoriti, da je osnovni namen tega mnenja predvsem ta, da poudarimo pomen sklepanja pogodb za vsa gradbena dela na vseh nivojih in, da so  lahko naročilnice samo izjemen dokument v teh odnosih, ker brez ustrezne podlage lahko povzročajo kup sporov, ki se največkrat končajo na sodiščih, včasih tudi na Vrhovnem sodišču, kar boste prebrali v mnenju.


Avtor: Valentina Smrkolj
Pripeti dokumenti