Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Iskalne baze s področja gradbeništva

Drugi (GZS) iskalniki podjetij:

Poglejte tudi:

  • Trade Map zagotavlja uporabnikom podatke o kazalnikih izvozne zmogljivosti, mednarodnega povpraševanja, alternativnih trgov in vloge konkurentov.
  • Product Map je obsežno analitično orodje za raziskavo 72 tujih trgov.
  • Investment Map pomaga opredeliti prednostne trge za tuje naložbe, konkurenčne države za tuje naložbe in potencialne tuje investitorje.
  • Market Access Map nudi podporo izvoznikom, uvoznikom, tržnim promotorjem in analitikom ter pogajalcem.

Za brezplačen dostop morate poslati podatke o: nazivu podjetja, kontaktni osebi, funkciji v podjetju, naslov vaše e-pošte in vašo telefonsko številko na izvoznookno@japti.si.  Brezplačen dostop bo omogočen do 7. januarja 2010.

Podjetjem pri vstopanju na nove trge pomagajo tudi slovenski poslovni klubi, ki delujejo v posameznih državah. Dejavnih je več kot 20 takšnih klubov.

Mala in srednje velika podjetja so pri vstopanju na tuje trge v primerjavi z velikimi podjetji izpostavljena večjim poslovnim tveganjem in visokim stroškom. Stroški prvega vstopa na nove trge so namreč povezani z različnimi administrativnimi zahtevami, zaradi česar se ta podjetja težje odločajo za razširitev obsega poslovanja na tujih trgih. Med značilne ovire, s katerimi se spopadajo ob vstopu na tuje trge, sodijo nepoznavanje lokalne kulture, navad ter omejen vpogled v institucionalno ureditev države, pa tudi pomanjkanje informacij, znanja in finančnih sredstev. Pri premagovanju ovir so jim lahko v veliko pomoč slovenski poslovni klubi, v katerih so tako slovenska podjetja kot tuja podjetja s posameznega trga.

Naslovi slovenskih poslovnih klubov po svetu

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

www.sgz.at

Udruženje Slovenački poslovni klub v Sarajevu

www.spk.ba

Bolgarian Slovenian Chamber of Commerce and Industry v Sofiji

www.bscci.eu

Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu

www.sdgz.it, www.ures.it

Triglav-Karpati Slovenian Romanian Business Club v Bukarešti

www.tc-club.ro

Slovensko-Makedonski poslovni klub v Skopju

www.smbk.org.mk

Slovensko-Bavarski gospodarski klub v Münchnu

www.sbw-club.com

Slovenački poslovni klub v Beogradu

www.spk.cg.yu

Slovensko-Ukrajinsko poslovno združenje v Kijevu

slovenia_ukraine@yahoo.com

Anglo-Slovene Business Club v Londonu

www.asbc.org.uk

Fundacija Slovenia 4 You v New Yorku

www.slo4you.com