Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GRADNJA JE POMEMBNA - Ublažitev tveganja prehoda zaradi podnebnih sprememb v gradbenem sektorju skozi krepitev zmogljivosti na področju trajnostnih gradbenih materialov


angl. BUILDING MATTERS - Mitigating climate change transition risks of the construction sector through building capacity in sustainable building materials


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 24 mesecev
Začetek 01/10/2022 – 30/09/2024
Št. projekta: 2022-1-RO01-KA220-VET-000087398
Spletno mesto projekta: Building MattersSpletno mesto projekta na EK platformi: Building Matters
Konzorcij: 7 organizacij
Časovnica: Gantt Chart

Projektne novice
25.5.2023 mednarodna okrogla miza (virtualno) - povabilo, agenda

O projektu
Cilj projekta je podpreti ozaveščanje ključnih deležnikov o trajnostnih poteh za blažitev podnebnih sprememb in prehodnih tveganj v gradbenem sektorju. Projekt predvideva razvoj zelenih sektorskih znanj in kompetenc
na področju trajnostnih gradbenih materialov z uvajanjem v prihodnost usmerjenih in inovativnih učnih načrtov in učnih praks, prilagojenih potrebam učencev, ki bodo omogočili trajnostne spremembe vedenja v skladu z novim evropskim Bauhaus konceptom. 

S projektom se bodo vzpostavile zmogljivosti in povečala ozaveščenost o trajnostnih gradbenih materialih, ki se odzivajo na krize novih materialov in cen v gradbenem sektorju, skupaj s spodbujanjem trajnostnega vedenja in pristopov za zmanjševanje tveganj pri prehodu v prilagajanju na podnebne spremembe v gradbenem sektorju. Projekt bo omogočil posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja z vključitvijo zelenih sektorskih ponudb in spodbujal lokalna, nacionalna in transnacionalna trajnostna zavezništva, ki bodo omogočala prenos znanja in skupne ukrepe.

Aktivnosti projekta
- Raziskave o trajnostnih pristopih za gradbene materiale
- Nacionalne in nadnacionalne okrogle mize s ključnimi zainteresiranimi stranmi iz gradbene industrije in sektorja poklicnega izobraževanja in usposabljanja
- Razvoj učnih načrtov za trajnostne gradbene materiale v okolju e-učenja
- Dejavnost usposabljanja: Nadnacionalna krepitev zmogljivosti ambasadorjev usposabljanja na področju gradbenih materialov
- Predstavitvene seje/internetni seminarji o trajnostnih gradbenih materialih
- Kampanje ozaveščanja javnosti

Ciljne skupine
1. Neposredni upravičenci: 
- Člani projektantskih skupin v gradbeništvu, izvajalci gradbenih/obrtniških del, strokovnjaki s področja gradbeništva, gradbeni projektanti in praktikanti
- Gradbeni podjetniki, mladi in ženske, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, posamezni izvajalci gradbenih del
- Gradbeni strokovnjaki
- Strokovnjaki za javna naročila in praktikanti

Omenjene ciljne skupine bodo nadgradile svoje trajnostne kompetence in okrepile svoje zmogljivosti na področju trajnostnega odločanja gradbenih materialov in pri soočanju z okoljskimi izzivi gradbenega sektorja v smeri podnebno odporne gradnje. 

2. ciljna skupina: 
- sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja in izobraževalni sektor, vključno z raziskovalci / inštruktorji / strokovnjaki / izvajalci usposabljanja, pa tudi akademski krogi. 

Sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja bo posodobil svoje zmogljivosti, prilagodil ponudbe usposabljanja in inovativne učne pristope v skladu s potrebami trga dela in se bo odzval na trajnostni in okoljski prehod v gradbeništvu in gradbeni industriji. 

3. ciljna skupina: 
- Ključne zainteresirane strani v sektorjih pomembnih za trajnostni razvoj, prednostno tiste, ki predstavljajo gradbeništvo in in nato tisti, ki zastopajo sektor energetske učinkovitosti, okoljski sektor in sektor recikliranja
- Strokovna združenja, gospodarske zbornice, predstavniki podjetij v gradbeništvu
- Proizvajalci/dobavitelji/proizvajalci gradbenega materiala
- Nosilci politike in odločanja, institucionalni akterji

Dvignjena bo njihova ozaveščenost o tem, da so oni ključni pri omogočanju prilagoditvenih ukrepov na podnebne spremembe in trajnostnega prehodnega vedenja, in sicer s spodbujanjem uporabe trajnostnih gradbenih materialov v svojih dejavnostih. Nenazadnje bodo z ozaveščanjem doseženi potencialni naročniki gradbenih projektov, širša skupnost in splošna javnost. 

Projektni partnerji
Federatia Generala a Sindicatelor Familia - Romunija
PEDMEDE SOMATEIO - Grčija
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - Slovenija
Knowledge and skills management centre K&S Skopje - Republika Severna Makedonija
BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV - Nemčija
ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - Italija
PEDMEDE ECO – Grčija