Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

BUNG– Razvijanje skoraj nič energijskih spretnosti z učenjem na osnovi iger


Vrsta: Erasmus + KA2 - VET

Trajanje: 26  mesecev

Začetek 1/10/2020-30/11/2022