Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GREEN GROWTH - Kompetence zelene rasti za soočanje z izzivom krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju


Vrsta: Erasmus + KA2 - VET
Trajanje: 30  mesecev
Začetek 15/11/2020-14/5/2023
Št. projekta: 2020-1-ES01-KA202-083246
Spletno mesto projekta: https://greengrowthproject.eu/

Sledite nam na socialnih omrežjih:


Ozadje:

Gradbeni sektor igra pomembno vlogo pri evropskih ambicijah za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, saj je odgovoren za več kot 35% celotne proizvodnje odpadkov v EU (Eurostat, 2016). Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (marec 2020) opredeljuje gradnjo in stavbe kot ključna člena v verigi krožnega gospodarstva in podpira ukrepe, ki bodo izboljšali spretnosti in kompetence v gradbenem sektorju. Ti ukrepi bodo pomembni predvsem v fazi rušenja stavb, med demontažo, ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanjem gradbenega materiala (ECSO, 2017).
Kakšno usposabljanje je pri tem potrebno? Po eni strani so transverzalni učni rezultati vedno bolj pomembni (Cedefop, 2020) in Evropa podpira posodobitev sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) z uvajanjem inovativnih pristopov in digitalnih tehnologij za poučevanje ter spodbujanje poklicnega razvoja učiteljev tega področja, tako v izobraževalnih, kot tudi v delovnih okoljih (New Skills Agenda, 2016).

Cilji:
-   Namen projekta Green Growth je zmanjšati prispevek gradbenega sektorja k CO2 emisijam z izvajanjem različnih strategij za krepitev krožnega gospodarstva
-       Ozaveščanje učiteljev, v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja in v gradbeništvu, o celostnem pomenu gradnje po načelih krožnega gospodarstva
-    Spodbujanje specializiranih  zelenih  orodij  za poklicno izobraževanje     in usposabljanje v gradbeništvu po načelih krožnega gospodarstva
-    Okrepiti  zmogljivost  centrov  za poklicno izobraževanje     in usposabljanje, da sprejmejo celostni pristop krožnega gospodarstva in ga združijo z izvajanjem svojega programaž
-   Odziv na nastajajoče izzive in potrebe gradbenega sektorja v povezavi s ponovno uporabo in recikliranjem materialov in ravnanja z odpadnim materialom, s katerimi se soočajo delavci ter mala in srednja podjetja za specializirana in obnovitvena dela
-   Izboljšati možnosti za vključevanje na zeleni trg dela in ustvarjanje poklicnih priložnosti za gradbene delavce malih in srednjih podjetij
-     Vzpodbuditi sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter izmenjavanje rešitev med obema stranema

 Udeleženci:
Projekt bo obravnaval predvsem 4 ciljne skupine:
1.  Izvajalce izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva (menedžerji itd.)
2.  Gradbene delavce
3.  Gradbena podjetja
4.  Centre poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Dejavnosti:
Za doseganje projektnih ciljev in boljši sprejem koncepta krožnega gospodarstva v centrih poklicnega izobraževanja v gradbeništvu, bodo izvedene številne aktivnosti kot so:
-   Priročnik za izvajalce izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva: Krožno gospodarstvo v praksi
-   Spletni tečaj: Kompetence krožnega gospodarstva za izvajalce  izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva
-   Aplikacija: Vključevanje krožnega gospodarstva v obnovitvena dela stavb
-   Načrt krožnega pristopa pri izvajanja gradbenega usposabljanja

Metodologija:
Uporaba metod, katere cilj bo usmeriti in vključiti glavne upravičence, ki bodo neposredno sodelovali pri aktivnostih projekta in hkrati ključne akterje, ki bodo ocenili rezultate projekta. Kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih tehnik bo s pomočjo različnih virov omogočila utemeljene in raziskovalno podprte zaključke in priporočila. Poleg tega bo priprava novih vsebin in spretnosti z uporabo metodoloških orodij Evropskega klasifikacijskega okvirja (EOK) zagotovila njihov prenos na druge sektorje in države, ki se soočajo s podobnimi težavami.

Predvideni rezultati in vpliv projekta:
V okviru projekta je načrtovano doseganje naslednjih rezultatov:
-   Implementacija procesa krožnega gospodarstva v gradbeni sektor
-   Zagotavljanje novih izobraževalnih metod z vidika krožnega gospodarstva
-   Zagotavljanje spletnih tečajev za pridobivanje kompetenc krožnega gospodarstva
-   Sprememba vedenja tarčnih skupin z uporabo aplikacije za izvajanje krožnega  gospodarstva pri obnovitvenih delih stavb v gradbenem sektorju
-   Postavitev centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo vzpodbujali krožno gospodarstvo


Vpliv:
Visok vpliv projekta v gradbenem sektorju in njegovih organizacijah bo zagotovljen s prisotnostjo referenčnih institucij za izvajanje poklicnega gradbenega izobraževanja in usposabljanja v različnih državah. Predvideni ukrepi na območjih izvajanja projekta zagotavljajo multiplikativni učinek, zaradi različnih dogodkov in prisotnostjo članov iz različnih mednarodnih partnerskih mrež. Poleg tega pa bo evropska razsežnost ukrepov spodbujala inovacije in vpliv na ravni EU.

 Potencialne dolgoročne koristi:
Orodja za usposabljanje in praktična priporočila dopolnjujejo in podpirajo trenutno aktivnost ciljnih skupin (izobraževanje, sprejemanje odločitev, izvajanje usposabljanja). Spletni tečaj in aplikacijo bo še 3 leta po izvajanju projekta vzdrževal koordinator projekta. Priročnik in načrt pa bosta vključena v lastno dejavnost centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vsi rezultati projekta bodo na voljo brezplačno in se bodo enostavno posodabljali.

KoordinatorFundación Laboral de la Construcción (Španija)
Partnerji:
Bildungszentren des Baugewerbes e.V. -BZB- y Sustainum Institut (Nemčija);
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers (Belgija);
Centro Edile Andrea Palladio (Italija);
Gospodarska zbornica Slovenije- (Slovenija); 
Armadillo Amarillo (Španija). 

 

Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.