Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GREEN GROWTH - Kompetence zelene rasti za soočanje z izzivom krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju


Vrsta: Erasmus + KA2 - VET

Trajanje: 30  mesecev

Začetek 15/11/2020-14/5/2023