Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Innovation in CONstruction Sites (ICONS)


ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 1/12/2019 - 31/11/2021

ŠT. PROJEKTA (ID): 2019-1-IT01-KA202-007445, Erasmus + KA2 -VET

URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA: ...

PROJEKTNI KONZORCIJ: sestavlja 7 partnerjev:
1. SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA -  koordinator
2. BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV -BZB
3. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - GZS ZGIGM 
4. WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG - WHKT
5. COVENTRY UNIVERSITY - CU
6. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION - FLC
7. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

OPIS IN NAMEN PROJEKTA:
Namen projekta je ustvariti prilagojen tip usposabljanja, da bi visoko tehnični, zapleteni niz informacij, ki jih vsebuje struktura BIM, prevedli v modaliteto, ki jo lahko preberejo, razumejo in obdelujejo nestrokovnjaki. Namen tega projekta je odgovoriti na to glavno potrebo: razkorak med strokovnimi in nestrokovnimi delavci, ki sodelujejo pri operacionalizaciji BIM. Njegov poseben cilj je izboljšati kakovost delovnih mest delavcev s povečanjem digitalnih znanj na BIM in posledično pomagati spodbujati produktivnost in trajnost gradbenega sektorja v Evropi. Projekt naj bi olajšal dialog med strokovnjaki, ki so odgovorni za projektiranje stavbe, in delavci, delojemalci in delavci, ki gradbena dela materialno realizirajo.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
1) Poseben tečaj usposabljanja za delavce v visokogradnji, namenjen prevajanju zapletenih tehničnih informacij, ki so navadno naslovljeni na strokovnjake, v jezik, ki ga ti delavci razumejo in zlahka obdelajo.
2) Inovativna aplikacija, v kateri so vsebine usposabljanja shranjene in lahko dostopne gradbenim delavcem med vsakodnevnimi opravili na gradbišču. Delavcem bo predstavljala tehnično podporo, ki jim pomaga pri uporabi informacij (programske opreme itd.) integriranega sistema upravljanja gradbišča.
3) E-vodnik z vsebino usposabljanja in priporočili razvitimi kot odziv na povratne informacije delavcev po testiranju aplikacije.
4) Večje znanje delavcev o ključnih informacijah glede življenjskega cikla gradnje in sistemih, potrebnih za njihovo izvajanje (programska oprema itd.), ki bi jih lahko vsebovali BIM.
5) Boljša koordinacija in komunikacija med akterji, vključenimi v prve faze gradbenega procesa, v skladu s strukturo BIM (programiranje, oblikovanje) in tistimi, ki sodelujejo v drugi (realizacija, vzdrževanje).

POVEZANE TEME: 
SIST: BIM standardi, BIM tehnični odbor
IZS: PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE ZA IMPLEMENTACIJO BIM-PRISTOPA ZA GRADNJE
SIBIM: Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorjuAkcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS

KONTAKT:
ZA SLOVENIJO: valentina.kuzma@gzs.si; T: 01 5898 246

Projekt ICONS je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.