Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN TRAJNOSTNA GRADNJA


Polni naslov: INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN TRAJNOSTNA GRADNJA KOT KLJUČNA NOSILCA TRAJNOSTNEGA IN KROŽNEGA GRADBENEGA GOSPODARSTVA: uporaba recikliranih gradbenih in drugih materialov, polizdelkov in izdelkov

Vrsta:
Trajanje:
 3 meseci
Začetek: 1.8.2023-31.10.2023
Št. projekta: …
Spletno mesto projekta:
Vodja projekta: 
GZS ZGIGM
Sofinancer: Ministrstvo za naravne vire in prostor