Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

CaPABle - Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb


angl. Building capacity of Public Authorities towards meeting Public Building stock Renovation challenges

Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 30 mesecev
Začetek 01/12/2022 – 031/07/2024
Št. projekta: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000035307
Spletno mesto projekta: Search project results | Erasmus+ (europa.eu)
Konzorcij: 7 organizacij