Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

CaPABle - Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb


angl. Building capacity of Public Authorities towards meeting Public Building stock Renovation challenges

Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 30 mesecev
Začetek 01/02/2022 – 31/07/2024
Št. projekta: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000035307
Spletno mesto projekta: Search project results | Erasmus+ (europa.eu)https://eurocapable.blogspot.com
Konzorcij: 7 organizacij


Projektne novice

O projektu
Splošni cilj projekta CaPABle je okrepiti zmogljivosti javnih organov pri soočanju z izzivi, s katerimi se soočajo pri prenovi javnega stavbnega fonda, ter tako omogočiti spremembo vedenja in pripraviti ključne akterje javnega sektorja, da postanejo pravi dejavniki sprememb pri doseganju okoljskih ciljev EU, ciljev glede trajnosti, podnebnih sprememb in energetske učinkovitosti. Projekt bo omogočil dostop do visokokakovostnih učnih priložnosti, tako da bo olajšal vzajemno učenje in omogočil prožne učne ponudbe, prilagojene učnim potrebam osebja/urednikov nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, z zagotavljanjem virtualnih, digitalnih in kombiniranih učnih priložnosti ter spodbujanjem izmenjave informacij, vzajemnega učenja in izkušenj v nadnacionalnem spektru, pa tudi z učenjem iz dobrih praks.
Inovativnost projekta je v tem, da si projekt CaPABle prizadeva ustvariti nov model poslovanja v javnem sektorju in ustvariti novo generacijo osebja, ki lahko pozitivno prispevajo k ciljem EU na področju energije in podnebnih sprememb.

Rezultati

R1: CaPABle Priročnik za transnacionalne kompetence
Javnim organom v sodelujočih državah predstaviti lokalne primere ugotovljenih skupnih izzivov, spoznanj iz ustreznih dobrih praks in ključnih potreb po kompetencah za obravnavo prenove javnih stavb. Povečati ozaveščenost o politikah in pobudah, ki obravnavajo energetsko učinkovitost v javnih stavbah, in ciljih dekarbonizacije javnih stavb. Omogočiti povezovanje z industrijo, da se potrebe po kompetencah uskladijo z zahtevami industrije.
1.raziskava: pregled virov in literature - september 2022
2 .raziskava: INTERVJUJI Z DELEŽNIKI - oktober  2022
3.raziskava: okrogla miza - november 2022

R2: Izvajanje programa za krepitev zmogljivosti CaPABle
Jasno razumevanje trenutnih politik, pobud in pravnih okvirov EU, usmerjenih v doseganje ciljev dekarbonizacije javnih stavb, ter njihove uporabe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Večja ozaveščenost o morebitnih koristih prenove javnih stavb skupaj s poglobljenim razumevanjem energetske učinkovitosti stavb.

R3: Sodelovanje pri prenovi javnih stavb kot ključnem dejavniku za spodbujanje podnebnih sprememb in trajnostnega prehodnega vedenja.
Predstavitvene seje programa krepitve zmogljivosti CaPABle, ki vključujejo delavnice in okrogle mize.

Ciljne skupine
Javne agencije na nacionalni, lokalni in regionalni ravni, kot so ministrstva, agencije, občine itd. vključno z njihovim osebjem, menedžerji, uradniki itd. ter oblikovalci politik.

Projektni partnerji
Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cites - Poljska
Gospodarska zbornica Slovenije - Slovenija
Amici della Terra Onlus - Italija
PEDMEDE SOMATEIO - Grčija
Siec Badawcza Lukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji -Poljska
Formedil Ente Nazionale Per La Formazione e L'addestramento Professionale Nell Edilizia - Italija
Hellenic Ministry Of Environment and Energy – Grčija