Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

CaPABle - Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb


angl. Building capacity of Public Authorities towards meeting Public Building stock Renovation challenges

Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 30 mesecev
Začetek 01/02/2022 – 31/07/2024
Št. projekta: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000035307
Spletno mesto projekta:  portal EK - Erasmus+ (europa.eu), portal konzorcija eurocapable.blogspot.com
Socialna omrežja: Facebook LinkedIn, omrežje X, Instagram
Konzorcij: 7 organizacij
Koordinator: Amici della Terra Onlus - Italija 
Projektni partnerji:
Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cites - Poljska
Gospodarska zbornica Slovenije - Slovenija
PEDMEDE SOMATEIO - Grčija
Siec Badawcza Lukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji - Poljska
Formedil Ente Nazionale Per La Formazione e L'addestramento Professionale Nell Edilizia - Italija
Hellenic Ministry Of Environment and Energy – Grčija

Rezultati

R1: Priročnik kompetenc CaPABle - pregled stanja za Italijo, Grčijo, Poljsko, Slovenijo.
Javnim organom v sodelujočih državah predstaviti lokalne primere ugotovljenih skupnih izzivov, spoznanj iz ustreznih dobrih praks in ključnih potreb po kompetencah za obravnavo prenove javnih stavb. Povečati ozaveščenost o politikah in pobudah, ki obravnavajo energetsko učinkovitost v javnih stavbah, in ciljih dekarbonizacije javnih stavb. Omogočiti povezovanje z industrijo, da se potrebe po kompetencah uskladijo z zahtevami industrije. 

RAZISKAVA po projektnih državah:
1. del: pregled virov in literature - september 2022
2 .del: INTERVJUJI Z DELEŽNIKI - oktober  2022
3.del: OKROGLA MIZA - november 2022

R2: Izvajanje programa za krepitev zmogljivosti CaPABle

Jasno razumevanje trenutnih politik, pobud in pravnih okvirov EU, usmerjenih v doseganje ciljev dekarbonizacije javnih stavb, ter njihove uporabe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Večja ozaveščenost o morebitnih koristih prenove javnih stavb skupaj s poglobljenim razumevanjem energetske učinkovitosti stavb.
NOVO UČNO OKOLJE MOODLE Capable  Prosti dostop do gradiv:  https://capable.formedil.it/login/index.php

CAPABLE je del družine projektov iz EU programa Erasmus+ in se osredotoča na izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb.
Vključuje pet modulov
- Zakonodaja in predpisi,
- Standardi energetske učinkovitosti in načela krožnega gospodarstva,Ž
- Skladi in financiranje,
- Sistemi za upravljanje projektov,
- Dobre prakse in študije primerov.

R3: Sodelovanje pri prenovi javnih stavb kot ključnem dejavniku za spodbujanje podnebnih sprememb in trajnostnega prehodnega vedenja.
Predstavitvene seje programa krepitve zmogljivosti CaPABle, ki vključujejo delavnice in okrogle mize.

Gradivo v pomoč izobraževalcem:  Na poti k trajnostnim izdelkom oz. storitvam, Priročnik za podporo k razvoju kompetenc za trajnostnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI RS, DEC 2023

Oglejte si video v katerem direktor GZS ZGIGM mag. Gregor Ficko  predstavi, zakaj ZGIGM sodeluje pri projektu CaPABle.

Oglejte si video v katerem Sergio Gatteschi, predsednik združenja Amici della Terra Toscana, v pogovoru za televizijsko mrežo Italia 5 predstavi projekt CaPABle. 

O projektu
Splošni cilj projekta CaPABle je okrepiti zmogljivosti javnih organov pri soočanju z izzivi, s katerimi se soočajo pri prenovi javnega stavbnega fonda, ter tako omogočiti spremembo vedenja in pripraviti ključne akterje javnega sektorja, da postanejo pravi dejavniki sprememb pri doseganju okoljskih ciljev EU, ciljev glede trajnosti, podnebnih sprememb in energetske učinkovitosti. Projekt bo omogočil dostop do visokokakovostnih učnih priložnosti, tako da bo olajšal vzajemno učenje in omogočil prožne učne ponudbe, prilagojene učnim potrebam osebja/urednikov nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, z zagotavljanjem virtualnih, digitalnih in kombiniranih učnih priložnosti ter spodbujanjem izmenjave informacij, vzajemnega učenja in izkušenj v nadnacionalnem spektru, pa tudi z učenjem iz dobrih praks.
Inovativnost projekta je v tem, da si projekt CaPABle prizadeva ustvariti nov model poslovanja v javnem sektorju in ustvariti novo generacijo osebja, ki lahko pozitivno prispevajo k ciljem EU na področju energije in podnebnih sprememb.

Ciljne skupine
Javne agencije na nacionalni, lokalni in regionalni ravni, kot so ministrstva, agencije, občine itd. vključno z njihovim osebjem, menedžerji, uradniki itd. ter oblikovalci politik.
OZADJE TEME:

EK poročilo o prenovi nacionalnega fonda stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter o stavbah s skoraj ničelno porabo energije

Novo poročilo potrjuje pomen krožnosti v gradbeništvu za doseganje podnebnih ciljev
Januarja 2024 je Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije objavilo poročilo o gradbenih odpadkih in odpadkih pri rušenju objektov, ki potrjuje, da je krožno gospodarstvo ključno za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050:
- gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov predstavljajo skoraj 40 % vseh odpadkov, nastalih v EU
- nova študija Skupnega raziskovalnega središča (JRC) ocenjuje, da je potencial za recikliranje in pripravo za ponovno uporabo CDW približno 83 %.
- uresničitev tega potenciala bi vodila k dodatnim 33 Mt CO2e prihrankov na leto (kar ustreza skupnim letnim emisijam npr. Estonije, Latvije in Luksemburga).