Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

TALENTS4CONSTRUCTION - Kako pritegniti mlade v odločitev za gradbene poklice

 

BILTEN PROJEKTA ŠT.1
BILTEN PROJEKTA ŠT.2 

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: Od 01-10-2018 do 31-03-2020 (18 mesecev)
ŠT. PROJEKTA: 2018-1-DE02-KA202-005072
PROJEKTNI KOORDINATOR: BERUFSFORDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH - BFW
PROJEKTNI KONZORCIJ:
·        VILNIUS BUILDERS TRAINING CENTER,
·        BZB,
·        INTERNATIONAL FORMATION CENTER – IFC,
·        GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJA – GZS,
·        TALENTBRÜCKE GMBH & CO. KG.

OPIS: Projekt TALENTS4CONSTRUCTION se osredotoča na pomanjkanje mlajšega kadra v evropskem gradbenem sektorju. Projektni konzorcij namerava najti nove pristope in načine za podporo zainteresiranim članom in ponudnikom storitev poklicnega usposabljanja - z iskanjem, zaposlovanjem in zadrževanjem mladih talentov.
Na podlagi več raziskav, ki jih bo treba izvesti ter poslati zainteresiranim stranem, članom in ustreznim odborom, je konzorcij izzvan, da pripravi ustrezne odgovore in pristope, da bi izboljšal pomanjkanje mladih v sektorju.
Osrednja ideja projekta TALENTS4CONSTRUCTION je združiti skupne izkušnje in inovativne pristope, ki bodo privedli do globljega razvoja rezultatov, nastalih v okviru nadaljnjih strateških partnerstev v tem projektu.

CILJI:
Vsi projektni partnerji bodo aktivni v Talents4Construction. To pomeni, da bosta vedno dva partnerja prevzela vodilno vlogo pri eni od treh tem, s katerimi se ukvarja projekt:
- »Employer Branding«: inovativni načini, kako delodajalce zavezati družbi, in optimizirati zadovoljstvo ambicioznih strokovnjakov (vajencev) s povečanjem zunanjega in notranjega odnosa.
- »Boomerang Hiring«: Kako in zakaj uvesti nova delovna mesta za nekdanje zaposlene? Kaj mora delodajalec upoštevati, kako ustvariti in ponuditi nove možnosti za strokovnjake, ki so se odločili vrniti?
- »Network-Recruiting«: Kako prepričati prijatelje, družinske člane ali prijatelje/kolege zaposlenih, da začnejo izvajati delo v gradbeništvu?

DELEŽNIKI/UPORABNIKI:
Mladi, podjetja, ministrstvo, gradbene šole in centri za usposabljanje.

Anketa Kako pritegniti mlajši kader v gradbeništvo 

V produkciji 3 panožni videospoti:
·         Znamčenje delodajalca
·         Zaposlovanje po načelu bumeranga
·         Zaposlovanje z mreženjem


 
Projekt T4C je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.