Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Panožni socialni dialog


Evropski združenji EFBWW in FIEC sta pripravili skupni dokument za kampanjo v evropskem socialnem dialogu in ga objavili  v osnutku večletnega progamskega dokumenta, ki ga prilagamo.


Avtor: GZS ZGIGM