Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Dovoljenje gospodarskih družb za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu


Dovoljenja, ki jih imajo gospodarske družbe,  za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu po področjih so:

  • opravljanje periodičnih preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju,
  • opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme,
  • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti,
  • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM