Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: kovinska industrija: demonstracijski center Pametna tovarna (UL FS LASIM)

 

Demo center Pametna tovarna predstavlja vse pomembne funkcije proizvodnega procesa. Sistem ob podpori umetne inteligence omogoča oddaljeno opazovanje proizvodnega procesa, kar je še posebej uporabno pri proučevanju, vzdrževanju in nadzoru nad delovnimi procesi. 

 

Demo center Pametna tovarna na zelo majhni kvadraturi predstavlja vse pomembne funkcije proizvodnega procesa – je prava tovarna v malem.

Vodja laboratorija prof. dr. Niko Herakovič nam je s svojo ekipo predstavil bistvene prednosti, ki jih uvedba elementov Industrije 4.0 prinaša v proizvodna podjetja. Digitalni dvojček je dvojnik delujočih procesov v virtualnem okolju. Zato lahko na njem izvajamo simulacije poteka proizvodnje ob spremembah parametrov. Na ta način lahko podjetja optimirajo svoj proizvodni proces ob spremenjenih parametrih (naročila, zaloge). Demo tovarna vsebuje dva robota in enega cobota. Presenetljivo je, da se program delovanja robota spiše ob postavitvi parametrov (in ne izbere iz knjižnice programov).

Predstavljeni sistem omogoča oddaljeno opazovanje proizvodnega procesa, kar je še posebej uporabno pri poučevanju, vzdrževanju in nadzoru nad delovnimi procesi, ki so geografsko bolj oddaljeni. Potrebno pa je priznati, da osebna oprema (očala) ta hip ni primerna za kontinuirano osemurno uporabo.

Bistveni sestavni del nadgrajene resničnosti (augmented reality) so digitalni agenti, ki predstavljajo vozlišča pretokov informacij, komunikacij in proženja protokolov.

V laboratoriju LASIM v okviru pilotnega projekta deluje prvi in edini demonstracijski center Pametna tovarna, ki je koncipirana na izviren in specifičen način ter vključuje digitalne agente ter umetno inteligenco. V laboratoriju za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM) se v zadnjih dveh desetletjih raziskovalci usmerjajo v razvoj naprednih inovativnih procesov in sistemov izdelovalnih tehnologij, ki zajemajo ključne tehnologije industrije 4.0. Njihovo najpomembnejše področje je modeliranje, simulacija in optimizacija proizvodnih in logističnih procesov izdelovalnih tehnologij. Kot navaja, se v sklopu industrije 4.0 med drugim fokusirajo tudi na koncipiranje pametnih tovarn kot inteligentnih distribuiranih sistemov, umetno inteligenco in inovativne strategije implementacije novih tehnologij v obstoječe procese, 3D tiskanje v proizvodnih procesih, robotiko ipd. Pri svojem raziskovalnem delu sodelujejo s pomembnimi slovenskimi in tujimi institucijami, inovativnimi in uspešnimi podjetji ter v okviru evropskih projektov in iniciativ tudi z mednarodnimi partnerji. 

Demonstracijski center Pametna tovarna raziskovalcem v laboratoriju omogoča nadaljnje raziskave na področju pametnih tovarn. Takšnih demonstracijskih sistemov, ki so plod lastnega znanja in razvoja, za zdaj ni možno kupiti. Strokovnjaki poglobljeno študirajo različne koncepte pametnih tovarn ter njihov vpliv na učinkovitost, agilnost in fleksibilnost celotnega sistema. Ravno tako lahko bolj poglobljeno raziskujejo robne pogoje vključevanja umetne inteligence ter digitalnih agentov, digitalnih dvojčkov, pametnih ročnih delovnih mest v povezavi s kolaborativnimi roboti ter drugih omogočitvenih tehnologij v sistem pametne tovarne. V demonstracijskem centru lahko študentje, bodoči inženirji strojništva, že pridobivajo praktične izkušnje in ustrezne kompetence, prav tako tudi strokovnjakom iz industrije omogočajo pridobiti ali poglobiti znanje o konceptih in tehnologijah pametnih tovarn preko specializiranih delavnic. Na ta način zagotavljajo bolj kakovosten prenos znanja v prakso in uresničujejo cilje, ki si jih je v strategiji Pametne specializacije zastavila Slovenija. 

Nekatere tehnologije, ki so jih najprej preverili v njihovem centru, so že uspešno aplicirali tudi v različnih podjetjih.

Pripete datoteke

Fotogalerija