Združenje kovinske industrije

Storitve


Promocija in podpora dejavnostim članov

  • organiziranje poslovnih in strokovnih srečanj z državnimi organi, javnimi službami in strokovnimi institucijami, za pospeševanje izvoza in drugih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino ter ustvarjanje prijaznega ekonomskega okolja za nadaljnji industrijski razvoj;
  • storitve v zvezi z organizacijo promocije, sofinanciranjem sejmov in drugih promocijskih aktivnosti doma in v tujini, ter izdajanje katalogov panog in ožjih programskih področij;
  • posredovanje podatkov, ponudb in povpraševanj po izdelkih in industrijski kooperaciji med domačimi in tujimi podjetji in združenji;
  • zastopanje interesov članstva pri pripravi meddržavnih trgovinskih in gospodarskih sporazumov, zlasti v zvezi s carinskimi in necarinskimi omejitvami;
  • zastopanje kovinske industrije v odborih in delovnih telesih, ki pripravljajo harmonizacijo oz. uvajajo spremembe tehnične regulative EU, pomembne za podjetja kovinske industrije
  • organiziranje strokovnih posvetov za panoge in ožja programska področja o razvojnih, ekonomskih in drugih aktualnih vprašanjih, kot tudi o tehnični regulativi , zlasti v zvezi s pridruževanjem EU
  • zbiranje, procesiranje in posredovanje podatkov, ki so pomembni za poslovne in razvojne odločitve članov.

 

 

Publikacije