Združenje kovinske industrije

Strokovni odbori in komisije


V okviru Združenja kovinske industrije delujejo naslednji strokovni odbori in komisije, ki jih je imenoval Upravni odbor:

  • Pogajalska skupina za panožno kolektivno pogodbo;
  • Komisija za razlago kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo;
  • občasna delovna telesa.