Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Iskalne baze s področja gradbeništva


Drugi (GZS) iskalniki podjetij:

Poglejte tudi:

Brezplačen dostop do baz podatkov JAPTI (v okviru projekta "IMAM IDEJO" nudi brezplačen dostop do baz podatkov - pomoč pri raziskavi trgov!)

Ali nameravate raziskati svoje potencialne trge? Ali veste katera država uvozi največ izdelkov, ki jih proizvajate? Kakšni so trendi uvoza teh izdelkov na tujih trgih?

Za pomoč pri odgovorih na tovrstna vprašanja vam JAPTI nudi brezplačen dostop do tržno - analitskih orodij:

  • Trade Map zagotavlja uporabnikom podatke o kazalnikih izvozne zmogljivosti, mednarodnega povpraševanja, alternativnih trgov in vloge konkurentov.
  • Product Map je obsežno analitično orodje za raziskavo 72 tujih trgov.
  • Investment Map pomaga opredeliti prednostne trge za tuje naložbe, konkurenčne države za tuje naložbe in potencialne tuje investitorje.
  • Market Access Map nudi podporo izvoznikom, uvoznikom, tržnim promotorjem in analitikom ter pogajalcem.

Za brezplačen dostop morate poslati podatke o: nazivu podjetja, kontaktni osebi, funkciji v podjetju, naslov vaše e-pošte in vašo telefonsko številko na izvoznookno@japti.si.  Brezplačen dostop bo omogočen do 7. januarja 2010.

Podjetjem pri vstopanju na nove trge pomagajo tudi slovenski poslovni klubi, ki delujejo v posameznih državah. Dejavnih je več kot 20 takšnih klubov.

Mala in srednje velika podjetja so pri vstopanju na tuje trge v primerjavi z velikimi podjetji izpostavljena večjim poslovnim tveganjem in visokim stroškom. Stroški prvega vstopa na nove trge so namreč povezani z različnimi administrativnimi zahtevami, zaradi česar se ta podjetja težje odločajo za razširitev obsega poslovanja na tujih trgih. Med značilne ovire, s katerimi se spopadajo ob vstopu na tuje trge, sodijo nepoznavanje lokalne kulture, navad ter omejen vpogled v institucionalno ureditev države, pa tudi pomanjkanje informacij, znanja in finančnih sredstev. Pri premagovanju ovir so jim lahko v veliko pomoč slovenski poslovni klubi, v katerih so tako slovenska podjetja kot tuja podjetja s posameznega trga.

Naslovi slovenskih poslovnih klubov po svetu

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

www.sgz.at

Udruženje Slovenački poslovni klub v Sarajevu

www.spk.ba

Bolgarian Slovenian Chamber of Commerce and Industry v Sofiji

www.bscci.eu

Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu

www.sdgz.it, www.ures.it

Triglav-Karpati Slovenian Romanian Business Club v Bukarešti

www.tc-club.ro

Slovensko-Makedonski poslovni klub v Skopju

www.smbk.org.mk

Slovensko-Bavarski gospodarski klub v Münchnu

www.sbw-club.com

Slovenački poslovni klub v Beogradu

www.spk.cg.yu

Slovensko-Ukrajinsko poslovno združenje v Kijevu

slovenia_ukraine@yahoo.com

Anglo-Slovene Business Club v Londonu

www.asbc.org.uk

Fundacija Slovenia 4 You v New Yorku

www.slo4you.com

 


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM