Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

LET'S CAMPAIGN – Seznanjanje


ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 31.12. 2020 – 30.12.2022 (24 mesecev)
ŠT. PROJEKTA: 22020-1-IT01-KA202-008374

VRSTA: Erasmus + KA2 -VET
Spletno mesto: ERASMUS + EU projekti

Spletno mesto koordinator projekta:  Let’s Campaign
PROJEKTNI KONZORCIJ: sestavlja 10 partnerjev:

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION (Španija), GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Slovenija), TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (Nemčija), INTERNATIONAL FORMATION CENTER S.L. (Nemčija), LUX IMPULS GMBH (Nemčija), WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG (Nemčija), PROFESINIO MOKYMO CENTRAS ZIRMUNAI (Litva), CLUB LIFE LONG LEARNING (Avstrija), PEDMEDE SOMATEIO (Grčija) in  CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DESCLASSES MOYENNES ET DES PME DE LIEGE (Belgija)


GLAVNI REZULTAT: PRIROČNIK DOBRIH PRAKS IN NAVIDHA ZA KAMPANJE ZA GRADBENE ŠOLE

GLAVNI NAMEN: izmenjava dobrih praks

Leta 2019 je bilo v EU 15,2 % celotne delovne sile mladih ljudi brezposelnih. Evropske države, ki jih brezposelnost mladih najbolj prizadene, so: Grčija (39,9 %) Španija (32,6 %) in Italija (32,2 %) (OECD, 2019). Hkrati je visoko tudi število (16,5 %) mladih , starih od 20 do 34 let, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanje (Eurostat, 2018). Zato je privabljanje mladih v poklicno izobraževanje in usposabljanje v EU ključnega pomena. Vendar ima poklicno izobraževanje in usposabljanje, tako srednješolsko kot tudi višješolsko, slab ugled med mladimi. Čeprav je nezaposljivost mladih visoka, v nekaterih sektorjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja primanjkuje strokovnjakov. Na primer, Evropski observatorij za gradbeništvo razkriva pomanjkanje tehnikov, predvsem električarjev in upravljavcev strojev, pa tudi drugih poklicev, kot so krovci, tesarji in kamnoseki.

Cilj projekta Let's Campaign je izboljšati podobo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v očeh mladih in njihovih družin. Organizirali bomo mednarodna srečanja z namenom zbiranja in izmenjave izkušenj ter dobrih praks o izvajanju učinkovitih kampanj za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter povečanje privlačnosti za mlade med 13. in 26. letom

Člani tega konzorcija so poklicne institucije, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in usposabljanje za mlade, s sedežem v petih različnih državah (Italija, Nemčija, Španija, Belgija, Litva), svetovalno podjetje na področju človeških virov, ki se ukvarja s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem mladih, združenje inženirjev (Grčija), Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (Slovenija) in nevladna organizacija, ki sodeluje z zavodi za poklicno izobraževanje in usposabljanje (Avstrija).

 

Namen projekta je doseči naslednje rezultate:

1) Izvedba dejavnosti, namenjenih zaposlovanju dijakov. Projektni konzorcij si bo na srečanjih izmenjal ideje in inovativne prakse, s katerimi bo učencem predstavil sektorje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove možnosti, tako da bo povečal ugled in podobo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v očeh mladih in njihovih družin. Kratkoročno se bodo mladi lahko seznanili z analizo trga dela in izbrali poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki jih zanima, tako da bodo lahko učinkoviteje razporedili svoj trud in se hkrati odzvali na povpraševanje na trgu dela.

2) Izvedba kampanje "Let's go VET", ki bo potekala v vsaki partnerski državi kot izhodišče za nadaljnje izmenjave in prispevke ter spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh njegovih oblikah. Kampanja bo prilagojena individualnim potrebam partnerskih držav ter bo temeljila na predhodnih raziskavah in opredelitvi vprašanj, povezanih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.

3) Večje število dejavnosti šolskega usmerjanja, svetovanja in delavnic za ponazoritev možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v različnih sektorjih. Z načrtovanimi dejavnostmi se bo zainteresiranim mladim omogočilo, da dobijo odgovore na svoja vprašanja in vse ustrezne informacije ter podporo, usmerjanje in svetovanje strokovnjakov.

4) Dvig znanja, povezanega s sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v različnih državah: kako institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje sodelujejo s podjetji, MSP, občinami; katere pobude obstajajo za povečanje ravnovesja med spoloma in privabljanje žensk v sektorje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so v družbi predpostavljeni kot moški, in obratno - privabljanje moških v "ženske" sektorje; razmislek o trajnostnih/ekoloških pristopih za sprejem v gradbenem sektorju.

5) Izdelava priročnika z zbranimi priporočili, novimi metodami in pristopi, nastalimi na srečanjih. Namen priročnika je začrtati strategijo za ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja za privabljanje študentov.

Predstavitve partnerjev:

Primeri dobrih praks, ki so jih partnerji projekta delili na partnerskih srečanjih:

 

Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+