Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

LET'S CAMPAIGN – Seznanjanje


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET

Trajanje: 24  mesecev

Začetek: 31/12/2020-30/12/2022

Št. projekta2020-1-DE02-KA202-007369

Leta 2019 je bilo v EU brezposelnih 15,2 % celotne delovne sile mladih. Evropske države, ki jih brezposelnost mladih najbolj prizadene, so: Grčija (39,9 %), Španija (32,6 %) in Italija (32,2 %) (OECD, 2019). Hkrati je visoko tudi število mladih, starih od 20 do 34 let, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanje - 16,5 % (Eurostat, 2018). Zato je privabljanje mladih v poklicno izobraževanje in usposabljanje v EU ključnega pomena. Vendar ima poklicno izobraževanje in usposabljanje, tako srednješolsko kot višješolsko, slab ugled in ni priljubljeno med mladimi. Po nekaterih raziskavah je eden glavnih razlogov za visoko brezposelnost mladih pomanjkanje poklicnih izkušenj, zaradi česar mladi ne najdejo zaposlitve (EROVET, 2018).

Cilj kampanje Let's Campaign je izboljšati podobo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v očeh mladih in njihovih družin. Če bo poklicno izobraževanje in usposabljanje postalo za mlade bolj privlačno, bodo imeli več možnosti, da najdejo zaposlitev na trgu dela. Čeprav je nezaposljivost mladih visoka, v nekaterih sektorjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja primanjkuje strokovnjakov. Evropski observatorij za gradbeništvo na primer razkriva pomanjkanje tehnikov, predvsem električarjev in upravljavcev strojev, pa tudi drugih poklicev, kot so krovci, tesarji in kamnoseki, pogosto zaradi neprivlačnih delovnih pogojev, mobilnosti in izseljenskih trendov.

Organizirati nekaj mednarodnih srečanj z namenom zbiranja in izmenjave izkušenj in dobrih praks o izvajanju učinkovitih kampanj za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so bolj privlačne za mlade med 13 in 26 let. Člani tega konzorcija so poklicne institucije, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih s sedežem v petih različnih državah (Italija, Nemčija, Španija, Belgija, Litva), svetovalno podjetje na področju upravljanja s človeškimi viri, združenje inženirjev (Grčija ), Zbornica gradbeništva in industrijo gradbenih materialov (Slovenija) in nevladna organizacija, ki sodeluje z inštituti za poklicno izobraževanje in usposabljanje (Avstrija).

Namen projekta je doseči naslednje rezultate:
1) Izvedba posebnih dejavnosti, namenjenih zaposlovanju dijakov. Projektni konzorcij si bo na srečanjih izmenjal ideje in inovativne prakse, s katerimi bo učencem predstavil sektorje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove možnosti, tako da bo povečal ugled in podobo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v očeh mladih in njihovih družin. Kratkoročno se bodo mladi lahko seznanili z analizo trga dela in izbrali poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki jih zanima, tako da bodo lahko učinkoviteje razporedili svoj trud in se hkrati odzvali na povpraševanje na trgu dela.
2) Izvedba kampanje "Let's go VET", ki bo potekala v vsaki partnerski državi kot izhodišče za nadaljnje izmenjave in prispevke ter spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh njegovih oblikah. Kampanja bo prilagojena individualnim potrebam partnerskih držav ter bo temeljila na predhodnih raziskavah in opredelitvi vprašanj, povezanih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. 
3) Večje število dejavnosti šolskega usmerjanja, svetovanja in delavnic za ponazoritev možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v različnih sektorjih. Z načrtovanimi dejavnostmi se bo zainteresiranim mladim omogočilo, da dobijo odgovore na svoja vprašanja in vse ustrezne informacije ter podporo, usmerjanje in svetovanje strokovnjakov.
4) povečano znanje, povezano s sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v različnih državah: kako poklicno izobraževanje in usposabljanje sodeluje s podjetji, MSP, občinami; katere pobude obstajajo za povečanje ravnovesja med spoloma in privabljanje žensk v sektorje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so v družbi predpostavljeni kot moški, in obratno - privabljanje moških v "ženske" sektorje; razmislek o trajnostnih/ekoloških pristopih za sprejem v gradbenem sektorju.
5) realizacija priročnika, v katerem so zbrana priporočila, nove metode in pristopi, nastali na srečanjih; namen priročnika je začrtati strategijo za ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja za privabljanje študentov.


 

Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+