Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

LET'S CAMPAIGN – Seznanjanje


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET

Trajanje: 24  mesecev

Začetek: 1/10/2020-30/09/2022

Št. projekta2020-1-DE02-KA202-007369

Cilj: Organizirati nekaj mednarodnih srečanj z namenom zbiranja in izmenjave izkušenj in dobrih praks o izvajanju učinkovitih kampanj za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so bolj privlačne za mlade med 13 in 26 let. Člani tega konzorcija so poklicne institucije, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih s sedežem v petih različnih državah (Italija, Nemčija, Španija, Belgija, Litva), svetovalno podjetje na področju upravljanja s človeškimi viri, združenje inženirjev (Grčija ), Zbornica gradbeništva in industrijo gradbenih materialov (Slovenija) in nevladna organizacija, ki sodeluje z inštituti za poklicno izobraževanje in usposabljanje (Avstrija).

 

Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.
Prevod iz tega jezika: angleščina
Cilj projekta je organizirati nekaj mednarodnih srečanj z namenom zbiranja in izmenjave izkušenj in dobrih praks o izvajanju učinkovitih kampanj za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo med partnerji in povezanimi deležniki bolj privlačne za mlade med 13 in 26 let. Člani tega konzorcija so poklicne institucije, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih s sedežem v petih različnih državah (Italija, Nemčija, Španija, Belgija, Litva), svetovalno podjetje na področju upravljanja s človeškimi viri, združenje inženirjev (Grčija ), Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov (Slovenija) in nevladna organizacija, ki sodeluje z inštituti za poklicno izobraževanje in usposabljanje
(Avstrija).
Prevod iz tega jezika: angleščina
Cilj projekta je organizirati nekaj mednarodnih srečanj z namenom zbiranja in izmenjave izkušenj in dobrih praks o izvajanju učinkovitih kampanj za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo med partnerji in povezanimi deležniki bolj privlačne za mlade med 13 in 26 let. Člani tega konzorcija so poklicne institucije, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih s sedežem v petih različnih državah (Italija, Nemčija, Španija, Belgija, Litva), svetovalno podjetje na področju upravljanja s človeškimi viri, združenje inženirjev (Grčija ), Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov (Slovenija) in nevladna organizacija, ki sodeluje z inštituti za poklicno izobraževanje in usposabljanje
(Avstrija).
Prevod iz tega jezika: angleščina
Cilj projekta je organizirati nekaj mednarodnih srečanj z namenom zbiranja in izmenjave izkušenj in dobrih praks o izvajanju učinkovitih kampanj za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo med partnerji in povezanimi deležniki bolj privlačne za mlade med 13 in 26 let. Člani tega konzorcija so poklicne institucije, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih s sedežem v petih različnih državah (Italija, Nemčija, Španija, Belgija, Litva), svetovalno podjetje na področju upravljanja s človeškimi viri, združenje inženirjev (Grčija ), Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov (Slovenija) in nevladna organizacija, ki sodeluje z inštituti za poklicno izobraževanje in usposabljanje
(Avstrija).