Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

LET'S CAMPAIGN – Seznanjanje


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET

Trajanje: 24  mesecev

Začetek 1/10/2020-30/09/2022