Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

EU projekt RIBI


Oktobra 2010 je izšlo končno poročilo EU projekta v obliki tiskane in digitalne publikacije  RIBI – Prestrukturiranje v gradbenem sektorju, ki jo je izdal glavni partner projekta Združenje delodajalcev Slovenije. Publikacija je del projekta RIBI-Prestrukturiranje v gradbeništvu, katere cilj je je vzpostavitev in krepitev odnosov v gradbeni industriji v državah Srednje in Vzhodne Evrope (državah CEE) in sicer na državnem in regijskem nivoju ter na nivoju podjetij. Publikacija podaja analizo problemov, s katerimi se spopada gradbeni sektor še posebej v času gospodarske krize, hkrati pa predstavlja ukrepe, ki so potrebni za prestrukturiranje gradbeništva v smeri večje energetske učinkovitosti zgradb in ustvarjanja novih delovnih mest. Pri tem EU projektu je sodelovala tudi Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
ZELO UPORABNO IN INFORMATIVNO PUBLIKACIJO si lahko prenesete tukaj.

1. dogodek EU projekta RIBI
Delavnica: Energijsko varčna gradnja in poslovne priložnosti, ki jih prinaša za gradbeni sektor, LJUBLJANA, 19.1.2010

2.dogodek EU projekta RIBI
Delavnica: Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj HUP - UPG, ZAGREB, 25.3.2010

3.dogodek EU projekta RIBI: National seminar on energy efficiency and construction waste management, Sofija, 4. 5. 2010 in sestanek projektnih partnerjev RIBI, 5. 5. 2010

 

 

4. dogodek: STROKOVNA ŠTUDIJSKA EKSKURZIJA V BERLIN -  OGLED PRIMEROV IZGRADNJE ENERGIJSKO UČINKOVITIH OBJEKTOV, SEZNANITEV Z UKREPI IN NAČINI PRENOVE DRŽAVNIH NEPREMIČNIN, PREGLED NEMŠKIH UKREPOV ZA REŠEVANJE KRIZE V GRADBENEM SEKTORJU.
Nemški BDI (združenje nemške industrije www.bdi.de) nam je organiziral ogled primerov izgradnje energijsko učinkovitih objektov, seznanitev z ukrepi in načini prenove državnih nepremičnin, pregled nemških ukrepov za reševanje krize v gradbenem sektorju. Prilagamo nekaj gradiva s študijske ekskurzije, ki je zanimin za gradbeni sektor.
pripone/28159/Stefan Brettschneider HDB_presentation 16 06 2010.pdf
pripone/28160/Joachim Gerth_presentation 15 06 2010.pdf

 

 

5. dogodek: SKLEPNA KONFERENCA vseh partnerjev projekta v LJUBLJANI, 23. november 2010

Projekt »RIBI - Restructuring and Industrial Relations in the Building Industry« sofinancira Evropska komisija.

 


Pripeti dokumenti