Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

TALENTS4CONSTRUCTION - Kako pritegniti mlade v odločitev za gradbene poklice


Obdobje trajanje projekta/iniciative:  01-10-2018 - 31-03-2020 (18 mesecev)
Št  projekta: 2018-1-DE02-KA202-005072
Uradno spletno mesto:  
www.talents4construction.de

PROJEKTNI KOORDINATOR: BERUFSFORDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH - BFW
PROJEKTNI KONZORCIJ:
·        VILNIUS BUILDERS TRAINING CENTER,
·        BZB,
·        INTERNATIONAL FORMATION CENTER – IFC,
·        GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJA – GZS,
·        TALENTBRÜCKE GMBH & CO. KG.

Rezultati:
3 novi panožni videospoti v pomoč kadrovikom:

·         Znamčenje delodajalca https://youtu.be/l3gptFyv7gM

·         Zaposlovanje nekdanjih zaposlenih https://youtu.be/NsuIwUGVigU

·         Zaposlovanje prek mreženja https://youtu.be/9UKoY3yuLts


BILTEN PROJEKTA ŠT.1
BILTEN PROJEKTA ŠT.2 
BILTEN PROJEKTA ŠT.3

OPIS: Projekt TALENTS4CONSTRUCTION se osredotoča na pomanjkanje mlajšega kadra v evropskem gradbenem sektorju. Projektni konzorcij namerava najti nove pristope in načine za podporo zainteresiranim članom in ponudnikom storitev poklicnega usposabljanja - z iskanjem, zaposlovanjem in zadrževanjem mladih talentov.  Na podlagi več raziskav, ki jih bo treba izvesti ter poslati zainteresiranim stranem, članom in ustreznim odborom, je konzorcij izzvan, da pripravi ustrezne odgovore in pristope, da bi izboljšal pomanjkanje mladih v sektorju. Osrednja ideja projekta TALENTS4CONSTRUCTION je združiti skupne izkušnje in inovativne pristope, ki bodo privedli do globljega razvoja rezultatov, nastalih v okviru nadaljnjih strateških partnerstev v tem projektu.

CILJI: Poleg tradicionalnih načinov  (oglas za delo v različnih tiskanih in spletnih medijih/kanalih, programsko oglaševanje na aplikacijah in portalih,  prepoznavanje interesa s strani  pasivnih  a odličnih kandidatov, video intervju, predstavitev delovnega mesta v podjetju z izkušnjo navidezne resničnosti, aktivnejše vključevanje starejših izkušenih zaposlenih, strategija zaposlovanje prek mobilnih naprav, preizkusiti nove, inovativne načine zaposlovanja, zaposlitveni heckaton...) za iskanje kadra ne smemo pozabiti  da se čedalje bolj uveljavlja sledeče:
- »Employer Branding«: inovativni načini, kako delodajalce zavezati družbi, in optimizirati zadovoljstvo ambicioznih strokovnjakov (vajencev) s povečanjem zunanjega in notranjega odnosa.
- »Boomerang Hiring«: Kako in zakaj uvesti nova delovna mesta za nekdanje zaposlene? Kaj mora delodajalec upoštevati, kako ustvariti in ponuditi nove možnosti za strokovnjake, ki so se odločili vrniti?
- »Network-Recruiting«: Kako prepričati prijatelje, družinske člane ali prijatelje/kolege zaposlenih, da začnejo izvajati delo v gradbeništvu?

DELEŽNIKI/UPORABNIKIMladi, podjetja, ministrstvo, gradbene šole in centri za usposabljanje.

Anketa na kateri smo zasnovali glavne rezultate: Kako pritegniti mlajši kader v gradbeništvo 

  
Projekt T4C je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.