Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Javni razpisi in naročila v Sloveniji - gradbeništvo, gradnja, inženiring storitve, ...

 

JAVNA NAROČILA

GZS ZGIGM: Javno naročanje storitev gradnje in tipi pogodb (v javnih naročilih)

*************************************************************************
GZS ZGIGM vodi na GZS dve delovni skupini povezani z JN:
  • Delovna skupina za javno naročanje in pripravo smernic za JN
  • Delovna skupina za gradbene pogodbe

*************************************************************************
GZS ZGIGM in Dnevi gradbenega prava 2015>>>

*************************************************************************
Brezplačna delavnica o JN storitev gradenj na GZS ZGIGM 2. 4. 2013: Kako prilagoditi zahteve za javno naročanje aktualnim potrebam in izzivom dejavnosti gradbeništva v Republiki Sloveniji?

*************************************************************************

Javno naročanje sodi trenutno pod okrilje Ministrstva za javno upravo RS: Sistem javnega naročanja
SEZNAM PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI IZ JN>>>

*************************************************************************

*************************************************************************

  • Razpisi zveze NATO - posebna objava za izvajanje gradbenih del ipd za potrebe NATA, objavljeni le na tem spletnem naslovu v Sloveniji
*************************************************************************

Zeleno javno naročanje v Sloveniji.

Evropska unija in zeleno javno naročanje.

*************************************************************************

CPV klasifikacija v javnih naročilih

CPV vzpostavlja enotni klasifikacijski sistem za javna naročila, katerega namen je standardiziranje referenc, ki jih uporabljajo naročniki in subjekti za opis predmeta javnih naročil.

*************************************************************************

JAVNI RAZPISI


V zvezi z javnimi razpisi priporočamo ogled naslednjih spletnih mest:

  • ENTERPRISE EUROPE NETWORK v Sloveniji -EEN: Network je  podporna mreža Evropske komisije za mala in srednje velika  podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij,  prenosa znanja in tehnologij ter sodelovanja v programih EU (objavljene novice, povzetki javnih razpisov, aktualni seminarji ipd s strani GZS, OZS, IJS ...)
  • E-publikacije SPIRIT (MSP) - s področja podjetništva (zajemajo za poslovanje podjetij zanimive povzetke, nekatere javne razpise, brezplačne strokovne dogodke, članke o temah podjetništva, ...).
  • razpisi.info >>> (pregled domačih in tujih)