Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Digitalna preobrazba si utira pot v podjetja - razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti za povečanje produktivnosti sektorja


Erasmus+, K2, decentralizirani, slovenska NA-CMEPIUS
Slovenski koordinator: GZS ZGIGM
Partnerja: HGK, ECNM
Sporazum št.: 2022-1-SI01-KA210-VET-000083218
Trajanje: 16 mesecev
01/11/2022 - 01/03/2024


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.