Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

PODPORA SOCIALNEMU DIALOGU ZA UČINKOVITOST GRADBENEGA SEKTORJA V PRIHODNOSTI – projekt SUSODCO


Angl. naslov: SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION – SUSODCO

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 1. marec 2020 – 31. maj 2022 (27 mesecev)
ŠT. PROJEKTA: VS/2020/0046,  VS/2020/0147, VS/2021/0224, VS/2022/0010
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA: https://susodco.eu/
ISKALNIK INICIATIVsusodcoplatform.gzs.si


O projektu SUSODCO
Na GZS – ZGIGM vodimo mednarodni projekt SUSODCO, ki se usmerja v izboljšanje kapacitet socialnih partnerjev za gradbene dejavnosti, v katerega je poleg Slovenije vključeno še 5 držav članic EU: Bolgarija, Grčija,  Hrvaška, Madžarska in Ciper, sodeluje pa tudi krovna organizacija EFBWW iz Belgije kot partner v socialnem dialogu na ravni EU.

BILTEN PROJEKTA ŠT. 1
BILTEN PROJEKTA ŠT. 2
BILTEN PROJEKTA ŠT. 3
BILTEN PROJEKTA ŠT. 4

1. poročilo projekta SUSODCO: Pregled situacije socialnega dialoga v gradbeništvu v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Slovenija)
2. poročilo projekta SUSODCO: Pregled ključnih iniciativ in projektov s področja socialnega dialoga v gradbeništvu v EU v obdobju 2010–2020
3. poročilo projekta SUSODCO: Pregled interne in eksterne komunikacije delodajalskih in delojemalskih organizacij s področje gradbenih dejavnosti v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Slovenija)
4. poročilo projekta SUSODCO: Kapacitete socialnih partnerjev za izvajanje socialnega dialoga s področje gradbenih dejavnosti v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Slovenija), ANNEX 1 ANNEX 2 ANNEX 3 

AKTUALNO: 
Zaključna nacionalna konferenca projekta. Več si preberete tukaj in v EN tukaj
Zaključena konferenca: v Bruslju v Belgiji marca 2022, v Sloveniji aprila 2022
Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO: december 2020, april 2021, junij 2021, november 2021

Medijske objave>>

PROJEKTNI KONZORCIJ sestavlja 11 partnerjev:

1.      GZS ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN IGM - koordinator
2.      EPITESI VALLALKOZOK ORSZAGOS SZAKSZOVETSEGE -  ÉVOSZ 
3.      EPITO-FA-ES EPITOANYAGIPARI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETEINEK SZOVETSEGE - ÉFÉDOSZSZ 
4.      FEDERATSIYA STROITELSTVO INDUSTRIYA I VODOSNABDYAVANE  PODKREPA - FCIW PODKREPA
5.      INSTITUT ZA PODGOTOVKA NA SLUJITELI V MEJDUNARODNI ORGANIZACII ZDRUZHENIE - ITPIO
6.      OMOSPONDIA SYNDESMON ERGOLAVON OIKODOMON KYPROU - OSEOK
7.      PEDMEDE SOMATEIO
8.      SINDIKAT DELAVCEV GRADBENIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE - SDGD SLOVENIJE
9.      SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE - SGH
10.    BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER - BCC
11.   THE EUROPEAN FEDERATION OF BUILDING AND WOODWORKERS-  EFBWW 

OPIS IN CILJ PROJEKTA
Cilj projekta je ponovno aktivirati nacionalne sektorske socialne partnerje, da bi izboljšali svoje zmogljivosti za uspešno in aktivno sodelovanje na področju socialnega dialoga v skladu z novim večletnim delovnim programom za evropski socialni dialog za gradbene dejavnosti (2020–2023) in nacionalnimi prednostnimi nalogami za socialni dialog v gradbenih dejavnostih. Projektni konzorcij si je tudi zadal nalogo vzpostaviti novo sektorsko platformo za socialni dialog na področju gradbeništva, ki bi omogočila sistematičen pregled ključnih preteklih in aktualnih evropskih in nacionalnih panožnih dejavnosti, projektov, iniciativ in njihovih rezultatov, posredno pa tudi njihovo nadaljnje izkoriščanje, trajnost in učinek. Takšna platforma bi zagotovila tudi uspešnejše prihodnje skupne nacionalne ali evropske ukrepe na področju socialnega dialoga.

PRIČAKOVANI REZULTATI
·        Posebej zasnovana metodologija raziskav na področju socialnega dialoga in usposabljanja za krepitev zmogljivosti, ki se lahko prenesejo tudi v druge sektorje.
·        Vzpostavitev komunikacijskih orodij in ukrepov, ki bi omogočili učinkovit in usmerjen socialni dialog (brez šumov v komunikaciji in spregledanih ali izgubljenih dobrih sektorskih praks in iniciativ na področju socialnega dialoga, ter dostopnost za vse, ne le za neposredno vključene organizacije).
·        Učinkovita, usmerjena, pregledna in sistematična izmenjava sektorskih projektov in iniciativ na področju socialnega dialoga v EU.
·        Digitalizacija delovnih procesov in digitalne pismenosti na področju socialnega dialoga; ključno je, da se partnerji v socialnem dialogu opolnomočijo in da se proces socialnega dialoga izboljša, tako na evropski kot na nacionalnih ravneh, pomembna pa je seveda tudi skladnost s skupnimi sektorskimi programi in strateškimi dokumenti na ravni EU.

KONTAKT:
ZA SLOVENIJO: valentina.kuzma@gzs.si; T: 01 5898 246

Projekt SUSODCO sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DG EMPL).