Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Panožni socialni dialog na ravni EU


Evropski panožni združenji delojemalcev -  EFBWW in delodajalcev - FIEC (ZGIGM je članica) vodita in usmerjata evropski panožni socialni dialog.

GZS ZGIGM aktivno sodeluje v mednarodnih projektih s področja socialnega dialoga kot podizvajalec (socialni paritetni skladi, varno delo z azbestom, VZD, PIU, napoteni delavci, krepitev kapacitet socialnih partnerjev ...) ali aktivni projektni partner/ tudi vodilni partner ali nacionalni poročevalec oziroma opazovalec projektov.

Delovne skupine znotraj FIEC>>

Večletni akcijski program socialnega dialoga na ravni EU za gradbeništvo: PROGRAM 2020-2023