Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Panožni socialni dialog na ravni EU


Evropski panožni združenji delojemalcev -  EFBWW in delodajalcev - FIEC vodita in usmerjata evropski panožni socialni dialog. Povezujeta se v zanimive in napredne evropske panožne projekte na tematiko socialnega dialoga, ki prinašajo rešitve in novosti za gradbeništvo za celotno območje v EU.
GZS ZGIGM aktivno sodeluje v tovrstnih mednarodnih panožnih projektih kot podizvajalec (azbest, VZD, napoteni delavci,...) ali aktivni projektni partner (paritetni socialni skladi, ...) ali nacionalni poročevalec.