Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Registri baz azbesta po EU, priprava gradiv za deležnike in kaj bo treba še doseči v Sloveniji

S predstavniki UKC - Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, domačih in tujih (EU & Balkana) nadzornih inštitucij (IALI, ID RS, ...), panožnih delodajalcev in delojemalcev (EFBWW, FCIW PODKREPA, SGH, ANEP, ZGIGM, HUP, ...),  podjetij, inštitucij varnosti in zdravja pri delu smo se včeraj intenzivno posvečali tematiki azbesta, ki je še vgrajen v stavbe na območju Evrope in z njim povezanimi javnimi registri v EU. Pripravljali smo vsebino priročnih info listov za Slovenijo, ki bodo spremljali obširno poročilo o stanju in dobrih praksah z ravnanjem z azbestom na območju EU. Poročilo skupaj z info listi za 28 držav EU bo izšlo konec leta 2018, priloge – info listi za delo pa bodo prevedeni v vse jezike obravnavanih držav. Želimo si, da bi to gradivo ob načrtovanju in izvedbi prenov, rekonstrukcij, rušitev (dela) stavb uporabljalo čim več deležnikov (investitorji, še zlasti javni naročniki storitev gradenj, načrtovalci investicij, izvajalci del in njihovi zaposleni, upravniki stavb, zasebni investitorji, znanstveni raziskovalci, zdravstveni specialisti, dijaki na gradbeni šolah, študenti na gradbenih fakultetah ipd.).

Hkrati smo na srečanju prisotni slovenski predstavniki oblikovali tudi zahteve za ureditev predmetnega področja, ki jih bomo naslovili na Vlado RS oziroma pristojna ministrstva. Za naše zahteve: premišljen prenos prenovljene direktive EE, vzpostavitev registra o stavbah (in navezava na kataster stavb), ki vsebujejo azbest oziroma obvezna uporaba previdnostnega načela za posege v vse stavbe starejše od leta npr. 1992, več državnih ali lokalnih finančnih vzpodbud za pravilno odstranjevanje (ravnanje) z azbestnimi materiali v stavbah in obvezna možnost povezave in uporabe več registrov in baz podatkov za raziskovalce za boljši oris stanja v Sloveniji bi potrebovali čim širšo podporo!


Zakaj se še vedno ukvarjamo z azbestom? Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odpravi azbesta v EU namreč je, da problem azbesta v EU še ni rešen, in da je treba slediti dobrih praksam odprave azbesta iz okolja bivanja (Poljska, Francija ipd.).

O poročilu vas bomo obvestili prek portala GZS ZGIGM.

VARNO DELO Z AZBESTOM: Koristni E-naslovi zbrani na panožnem portalu GZS ZGIGM>>

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.