Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Veljavna zakonodaja: požarna varnost


Osnovni zakoni s področja  s področja požarne varnosti:

  • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1,
  • drugi področni zakoni.

Pomembni podzakonski akti s področja požarne varnosti v gradbeništvu so:

  • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007,
  • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Ur.l. RS, št. 22/1995, 73/1997, 45/2007,
  • Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo visokih objektov pred požarom Ur.l. SFRJ, št. 7/1984, 83/2005,
  • Pravilnika o študiji požarne varnosti  Ur.l. RS, št. 13/1998, 72/2001, 28/2005, 132/06
  • Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov Ur.l. SFRJ, št. 30/1991, 83/2005,
  • Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 101/2005.

Išči objavo po uradnem listu RS 

Druga pomembna zakonodaja s področja požarne varnosti


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM

Aktualne novice >