Združenje kemijske industrije

Novice


Imetniki certifikata Program odgovornega ravnanja® za leto 2020

16 podjetij v Sloveniji je imetnikov certifikata Program odgovornega ravnanja® (Responsible Care®) za leto 2020. To so podjetja, ki izkazujejo skrb za uravnotežen razvoj, s posebnim poudarkom na zagotavljanju neprestanih izboljšav na področju varstva okolja ter varovanja zdravja in varnosti pri delu.

Arhiv: Vizija za krožno gospodarstvo na področju plastike

Delovno srečanje - izmenjava mnenj o usmeritvah in ukrepih, ki jih predlaga EU za uresničitev vizije za krožno gospodarstvo na področju plastike, 7. junij 2018, 9.00, GZS, dvorana F

Arhiv: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva.

Arhiv: Spletna stran SRIP-a MATPRO

Arhiv: 1. konferenca ˝Napredne tehnologije lepljenja in tesnjenja za širšo uporabo in industrijo˝

Industrija lepil in tesnilnih mas je danes zgodba o uspehu. Prispeva k razvoju gospodarstva, spodbuja trajnostni razvoj in inovacije.

Arhiv: TRDITVE O KOZMETIČNIH IZDELKIH - POŠTENE, RESNIČNE, DOKAZLJIVE

Posvet se bo osredotočil na to, kako na ustrezen in primeren način oblikovati in uporabljati trditve oziroma navedbe o kozmetičnih izdelkih pri oglaševanju in tržnem komuniciranju in s tem zagotoviti, da bodo potrošnikom in drugim ciljnim skupinam podajale relevantne informacije in ohranjale njihovo zaupanje.