Novice


Arhiv: Digitalisation and the World of Skills and Education

Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije CEEMET, ki preko nacionalnih članskih organizacij zastopa 200.000 evropskih podjetjih, je objavilo drugo poročilo v seriji publikacij o digitalizaciji, Digitalisation and the World of Skills and Education.

Poročilo obravnava vpliv digitalne transformacije, ki sega na vsa področja dela, od kadrovskih potreb po spretnostih in znanjih do organizacije dela. Hiter razvoj digitalizacije odpira mnoga pereča vprašanja, ki zahtevajo pravočasno ukrepanje za iskanje pravih rešitev.

Poročilo osvetljuje ta vprašanja in predstavlja primere dobrih praks, med katerimi je tudi uspešni mednarodni projekt Skills in Metal and Electro Industry – skillME (str. 20), ki je bil v letih 2014–2017 izveden pod vodstvom GZS-Združenja kovinske industrije in je pomembno prispeval k zmanjšanju vrzeli v kompetencah dijakov in zaposlenih v kovinski in elektro industriji.

Celotno poročilo (v angleškem jeziku) si lahko ogledate na tej povezavi...

Fotogalerija