Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Koronavirus vpliva na slovenske kovinarje?


Slovensko podjetje ima hčerinsko (proizvodno) družbo na Kitajskem, ki vsaj do druge dekade 2020 ne bo poslovala. Locirana je cca 700 kilometrov od Wuhana in oblasti so svojim prebivalcem omejila gibanje in promet, kot del preventivnih ukrepov grozeči epidemiji koronavirusnih obolenj. Navzlic govoricam, da bo Evropa »uničila vse proizvode, ki so prišli iz Kitajske«, smo iz virov blizu Evropske Komisije dobila neuradno informacijo, da (zaenkrat) velja, da je prenos virusa možen  le z osebnim kontaktom, ne more pa trajno kontaminirati tehničnih izdelkov. Enako pravijo tudi predstavniki zvez kovinarskih podjetij iz Nemčije, Italije, Nizozemske in Španije.

V pravnem redu EU poznamo mehanizem, ki lahko takoj in vsem državam članicam naloži določeno ravnanje (npr. posebno kontrolo ob carinskih postopkih). Imenuje se Uredba EK. Zanjo je značilno, da je veljavna takoj in neodvisno od integracije v nacionalno zakonodajo.

Po zagotovilih prej omenjenih virov o tovrstnem ukrepu v Bruslju ne razmišljajo. Kitajska je največja globalna proizvajalka in na  njene izdelke je vezana večina industrije. Zato je razumljivo, da bo ustavitev proizvodnje tam vplivala na svetovne tokove in tudi na naša podjetja. (podaljšane novoletne počitnice, omejitev gibanja delavcev po državi).

Dokončani proizvodi, ki so že na poti, bodo vsekakor prispeli – a prekinitev proizvodnje pomeni, da bo v dobavah nastopila nenačrtovana vrzel. Proizvajalci končnih produktov, ki vanje vgrajujejo komponente iz Kitajske, bodo morali svoje proizvodne cikle temu prilagoditi, saj v lastnih skladiščih praviloma nimajo dovolj zalog teh komponent. Ob zmanjšanju obsega  proizvodnje bodo to začutili vsi v dobaviteljski verigi. Pričakovati je mrzlično iskanje ustreznih alternativ in dvig cen zaradi nezadostnih količin.

Priporočamo, da s svojimi dobavitelji preverite, ali in v kolikšni mer bo to dogajanje lahko vplivalo na vaše poslovanje in svoje odjemalce o morebitnih odstopanjih v izdobavah obvestite. Velikani avtomobilske industrije že preverjajo, v kolikšni meri so njihovi dobavitelji odvisni od elementov in komponent, ki se proizvajajo na Kitajskem.

Morda pa je to lahko priložnost za razširitev posla – za tiste, ki so sposobni nadomestiti »izpad« komponent na globalnem trgu?

Fotogalerija