Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Povzetki ključnih vsebin PKP5

15. oktobra je bil v Državnem zboru sprejet ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP5. 


Ključni ukrepi, pomembni za področje dela, so:

1. KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI (20.člen)

2. TESTIRANJA NA SARS-COV-2, KI JIH PLAČA DELODAJELEC, SE NE BODO ŠTELA ZA BONITETO (33. člen)

3. NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI NEMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA (57. – 67. člen)

4. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO (68.- 78. člen)

5.  IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA (88.- 92. člen)

6. DELNO POVRNJENI IZGUBLJENI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽBENIKE ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE NA DOMU ALI NEMOŽNOSTI IN OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROKA (93. – 97. člen)

7. MOŽNOST PODAJŠANJA UKREPA SKRAJŠANJA DELOVNEGA ČASA (6. člen)

 

Celoten dokument s podrobno vsebino si lahko pogledate TUKAJ>>>

 

Pripravila:
Urška Sojč, univ. dipl. prav., samostojna svetovalka
Pravna služba GZS

Fotogalerija