Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Sprejeti odloki vlade z dne 14. oktober 2020

Vlada RS je na svoji 36. redni seji obravnavala zadnje epidemiološke razmere in ukrepe za zajezitev širjenja virusa ter sprejela naslednje Odloke:

 

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Z O dlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, razen če ta odlok določa drugače. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prebivalcem iz rdečih regij je od petka 16. 10.2020 prepovedan prehod v druge regije, glede česar veljajo nekatere izjeme. Te izjeme so: prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, koriščenja turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

S spremembo O dloka o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Izjeme od uporabe zaščitne opreme veljajo za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci, višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala ter osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v  Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi

S spremembo O dloka o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi z biranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v č asu zbiranja ljudi je začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s priporočili NIJZ. Izjema je zbiranje ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva ter skupin sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice. V rdečih regijah velja od petka 16.10.2020 splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov.


Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

S spremembo O dloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja b laga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je v rdečih regijah prepovedano ponujanje storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih ter opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih, v kar spadajo gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari. Prepoved pa ne velja tudi za gostinsko dejavnost v nastanitvenih objektih, kjer bo med 6. in 22.30 še vedno dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti, vendar samo za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih. Prav tako je omejitev v prostoru, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se lahko hkrati nahaja le ena stranka.

V oranžnih regijah je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6. ure do 22.30. Dovoljena je strežba za mizami ob primerni razdalji med njimi. V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je število oseb omejeno na eno stranko na 20 kvadratnih metrov.

                             

  Dokument v pdf obliki si lahko prenesete TUKAJ>>>

Pripravila:
Andrejka KOS, univ. dipl. prav., samostojna svetovalka Pravna služba GZS

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v  Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi


Fotogalerija