Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Stanje kovinske industrije v domačem prostoru

Prihodki v celotni kovinski industriji so se, glede na prejšnje leto zmanjšali za 8,4 %, in znašajo 8,8 mrd €. Za 1,8 % se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšala tudi ustvarjena dodana vrednost, ki znaša 2,7 mrd €. Dobiček pred davki in obrestmi EBIT je manjši za 12,6 %, vrednost ROE znaša 9,6 %, ROA pa 4,5 %, kar je za skoraj 14 % manj kot lansko leto.

V primerjavi z letom 2019 je delež stroškov dela v ustvarjeni dodani vrednosti višji za 1,8 %, in sicer znaša 69 %. Višja je dodana vrednost na zaposlenega, ki dosega 43.322 € oziroma izkazuje 2,5 % rast. Vse navedene vrednosti veljajo za kovinsko industrijo kot celoto. 

Slovenija

 

predelovalne dejavnosti

kovinska industrija

 

 

vrednost 2020

Index 20/19

vrednost 2020

Index 20/19

vrednost 2020

Index 20/19

Število družb

68.125

101,40

8.369

101,60

3.488

102,70

Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.)

509.700

98,00

183.353

96,20

62.127

95,80

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

97.522.162.600

93,60

30.127.008.337

94,50

8.792.406.635

91,60

Čisti prihodki od prodaje

93.500.600.830

93,20

29.181.010.376

93,90

8.489.873.261

90,30

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu

39.963.764.734

92,70

21.067.617.236

94,40

6.355.422.136

90,80

Stroški dela

14.974.965.629

102,30

5.607.626.008

101,00

1.850.565.779

99,80

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

3.594.215.016

66,00

1.614.426.573

90,80

382.012.093

87,60

Donosnost kapitala - ROE (%)

5,41

57,70

9,23

84,30

9,58

75,30

Donosnost sredstev - ROA (%)

2,67

58,30

4,96

85,80

4,52

77,10

Prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

183.442

95,00

159.152

97,60

136.653

94,20

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

29.380

104,40

30.584

105,00

29.787

104,20

Plače na zaposlenega (EUR)

21.286

103,50

22.068

103,60

21.448

102,70

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

47.161

100,90

48.612

104,20

43.322

102,50

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

62

103,50

63

100,80

69

101,80

Čisti dobiček na zaposlenega (EUR)

8.997

86,70

8.983

97,60

6.055

91,20

Čista izguba na zaposlenega (EUR)

3.492

236,10

1.584

136,10

985

142,40

Slovenija

 

predelovalne dejavnosti

kovinska industrija

 

vrednost 2020

Index 20/19

vrednost 2020

Index 20/19

vrednost 2020

Index 20/19

 Tabela 2: Stanje kovinske industrije v domačem prostoru.

V okviru kovinske industrije v Sloveniji se je število družb povečalo za 1,4 % in letos šteje 3.488 družb. V primerjavi z letom 2019 se je za 4,2 % zmanjšalo število zaposlenih, kovinska industrija v Sloveniji pa trenutno zaposluje 62.127 ljudi. Občutno so se zmanjšali čisti prihodki od prodaje, tako na domačem, kakor tudi na tujem trgu. Na domačem trgu je bilo zaznati padec prihodkov za 11,1 %, na tujem trgu pa padec prihodkov znaša 9,2 %. V lanskem letu so se v primerjavi z letom 2019 za 2,3 % povišali stroški dela, ki znašajo 14,98 mrd €. Donosnost kapitala ROE je 9,58 %, donosnost sredstev ROA pa 4,52 %. Stroški dela na zaposlenega so se povišali za 4,2 % in znašajo 29.787 €, medtem ko dodana vrednost na zaposlenega beleži malenkostno 2,5 % rast pri 43.322 €.

Pripravila: Strokovna služba ZKovI

Fotogalerija