Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Kovinarji o PCT pogojih dan pred začetkom veljavnosti novega odloka

Dan pred začetkom veljave novega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 se pojavlja veliko vprašanj. Tudi v gospodarstvu nimamo vseh odgovorov na vprašanja, čeprav bi jih nujno potrebovali za izpolnjevanje vseh določb odloka in hkrati nemotene procese dela. Mag. Janja Petkovšek, direktorica Združenja kovinske industrije pri GZS je zato danes povabila na krajše virtualno srečanje vse zainteresirane predstavnike članic in jim podala ključne informacije ter do sedaj znana navodila o pogojih zagotavljanja PCT pogojev v podjetjih izvedbi. Udeleženci, ki so se v velikem številu odzvali vabilu, so v drugem delu ob vprašanjih izmenjali še nekatera svoja mnenja in dileme. 


Ključne informacije, ki jih je izpostavila direktorica:

Kdo mora izpolnjevati pogoj PCT?

 • Z veljavnostjo novega odloka, torej od 15. 9. 2021, se PCT pogoj širi na vse zaposlene in samozaposlene: delavec ga izpolnjuje, če razpolaga s PCT dokazilom o prebolevnosti, cepljenju ali testu na virus SARS-CoV-2
 • Za zaposlene se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.
 • PCT pogoj dokazujejo tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oz.  prisotni pri izvajanju dejavnosti v RS.

Stroški testiranja

 • Zaposlenim teste za samotestiranje plača delodajalec, uporabniki storitev oz. dejavnosti jih plačajo sami
 • Sredstva za testiranje s HAG testi in PCR testi za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti (to so osebe, ki imajo kontraindikacije za cepljenje), kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, zagotavlja proračun RS.

Organizacija samostestiranja zaposlenih

 • Za delavce se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje
 • Od 15. 9. mora delodajalec organizirati samotestiranje organizirati na delovnem mestu za zaposlene, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja.
 • Delodajalec izda Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu.
 • Samotestiranje mora zaposleni opraviti enkrat tedensko v enakih presledkih.
 • Čas in kraj samotestiranja določijo odgovorne osebe v podjetju, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.
 • Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega. Pazimo na GDPR!! varovanje osebnih podatkov.
 • Rezultati testiranja s HAG testi za samotestiranje se ne vnašajo v Centralni register podatkov o pacientih in niso podlaga za pridobitev QR kode oz. digitalnega covid potrdila; s samotestiranjem torej zagotovimo pogoje za opravljanja dela, ni pa to podlaga za pridobitev QR kode. 

Nasvet za nabavo antigenskih testov za samotestiranje:

Delodajalci, bodite ob nabavi hitrih antigenskih testov za samotestiranje pozorni na certifikate. Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke razpolagajo z informacijami/seznamom IVD testov, ki so pridobili CE certifikat ter so s tem namenjeni končnim uporabnikom (Seznam testov  (JAZMP) )

Cena in veljavnost antigenskih testov

Po podatkih na spletu se cene gibljejo od 3 do 11 evrov za samotestirni set, cena HAG testa je 12 evrov, cena PCR testa pa 80 evrov.

Direktorica je izpostavila še stališče GZS glede najnovejšega vladnega odloka: stroška testiranja ne bi smeli nositi delodajalci, marveč bi moral vsak posameznik, ki se brez utemeljenih zdravstvenih  razlogov ni odločil za cepljenje, prevzeti odgovornost in stroške testiranja.

Verjamemo, da bomo še več odgovorov na odprta vprašanja dobili v prihodnjih dneh in z njimi vas bomo ažurno seznanjali.

Fotogalerija