Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)


Državni zbor je na svoji seji dne 6. 10.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ( v nadaljevanju: ZPGVCEP-A).


ZPGVCEP-A do tega trenutka še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, začetek veljavnosti zakona pa je predviden drugi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Bistvene spremembe, ki jih ZPGVCEP-A prinaša so:

 

  • Širitev kroga upravičencev in sicer bodo pomoč dobili po novem tudi zavodi, vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, gospodarska interesna združenja, zbornice;
  • Za pomoč ne morejo zaprositi gospodarski subjekti, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano finančno ali zavarovalno dejavnost;
  • Sredstva pomoči se dvigujejo s 40 milijonov EUR na 86 milijonov EUR, od tega je namenjeno Slovenskemu podjetniškemu skladu 6 milijonov EUR;
  • Povišuje se delež upravičenih stroškov, ki jih bodo podjetja dobila povrnjena in sicer s 30 % na 50% pri enostavni pomoči;
  • Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina, dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • Upravičenec bo moral podpisati izjavo, da cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • Izvajalec pomoči bo javna agencija Spirit Slovenija, ki bo izdala aplikacijo, na katero se bodo lahko upravičenci prijavili med 1. in 15. 11. 2022.

Celoten zakon ZPGVCEP-A je dostopen na TEJ POVEZAVI.

Vir: Pravna služba GZS

Fotogalerija