Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Inovativna rešitev industrijskega interneta stvari (IIoT)

19.10.2022 smo v Združenju kovinske industrije v sodelovanju s Telekomom Slovenije in podjetjem Metronik organizirali IIot dogodek z namenom predstavitve inovativne platforme v oblaku, ki omogoča višjo razpoložljivost strojev, nižje stroške vzdrževanja in nove vire prihodkov. Tekom dogodka so strokovnjaki iz sodelujočih podjetij Telekoma Slovenije in Metronika predstavili in opisali lastnosti, prednosti in pomen IIot platforme za uporabnike in izdelovalce industrijskih strojev. Kar nekaj pozornosti je bilo namenjeno tudi kibernetski varnosti in zaščiti ter njenemu pomenu za organizacije.

Direktorica Združenja kovinske industrije mag. Janja Petkovšek je kot prva govornica na dogodku utemeljila pomembnost kovinske industrije za slovensko gospodarstvo. Predstavila je pomen digitalnega razvoja in implementacijo IIot platforme v stroje slovenskih podjetij. S povezovanjem strojev in stvari med seboj lahko dosežemo višjo zrelost strategije vzdrževanja, ki tako za proizvajalca, kot za uporabnika strojne opreme pomeni lažje planiranje vzdrževanja strojev, boljši izkoristek naprav in zniževanje stroškov vzdrževanja.

Strokovnjaki so v nadaljevanju predstavili IIloT platformo in edge napravo, ki sta ju v sodelovanju razvila Telekom Slovenije in podjetje Metronik. Koncept platforme je postavitev oblaka, v katerega se shranjujejo podatki, ki jih kasneje obdelajo in s pomočjo oblaka varno posredujejo. S pomočjo edge naprave oziroma vmesnika, ki jo strojegradnik vgradi v stroj, si zagotovi povezovanje s strankami. Ko naprava podatke zbere, jih uredijo nato pa sledi pregled stanja naprav. Podatki o strojih se pojavijo na preglednih ploščicah  v obliki grafov, zapisov in zemljevidov, ki povedo, na kateri lokaciji se nahaja okvarjen stroj. Na podlagi podatkov z vnaprej nastavljeni alarmi opozarjajo na morebitne napake in s tem omogočajo boljše vodenje vzdrževanja.

Na koncu je direktor enega od strojegradnih podjetij, ki se ukvarjajo s strojnim vidom, tehtanjem in sledljivostjo izdelkov potrdil uporabno vrednost vgrajevanja edge vmesnika in uporabe IIoT platforme. To je podkrepil s primerom, v katerem njihovo podjetje kot strojegradnik izdela načrt vzdrževanja prodajanega stroja po standardnih principih. V resnici pa se izkaže, da stroj pol leta ni obratoval, vendar morajo zaradi vzdrževalnega načrta vseeno zamenjati določene dele, ki v resnici niso obrabljeni. Tako lahko pride celo do dodatnih poškodb stroja zaradi nepotrebnega vzdrževanja. V primeru uporabe platforme in vmesnika pa bo stroj sam javil vzdrževalcem, kdaj je vzdrževanje dejansko potrebno in s tem bomo prihranili tako čas kot denar.

Fotogalerija

Fotogalerija