Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Povabilo članom GZS za predlaganje kandidatov za volitve organov GZS

Spoštovana gospa direktorica, gospod direktor !

V mesecu maju 2023 poteče mandat Skupščini GZS in ostalim voljenim organom GZS.

Člani GZS, organizirani v združenjih/zbornicah dejavnosti in v regionalnih zbornicah, volite njihove upravne odbore, ti pa predstavnike v skupščino GZS.

Zato vas v skladu s Pravilnikom o volitvah organov GZS vabimo, da posredujete predloge kandidatov za:

  • člana/članico upravnega odbora vaše zbornice/združenja dejavnosti in
  • člana/članico upravnega odbora vaše regionalne zbornice,

najpozneje do 25. marca 2023

  • in za predsednika GZS,

najkasneje do 25. aprila 2023

 

Obrazci za predlaganje kandidatov za člane UO so objavljeni na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.

Prosimo, da vaše predloge kandidatov na obrazcih posredujete po e-pošti na naslov zbornice/združenja, katerega člani ste.

 

S spoštovanjem,

Hugo Bosio, l.r.

Predsednik skupščine GZS

Obrazci >>

Fotogalerija