Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

V nadaljevanju so povzete glavne rešitve oziroma ukrepe, ki jih predvideva ZIUOPZP-A:

1. Spremenjena določba o solidarnostni delovni soboti (10. člen)

Ukinja se prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto. S tem sredstva za omilitev škode prispevajo delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v RS.

Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plača dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost. 

2. Ukinitev ukrepa obveznega solidarnostnega prispevka (11. člen) 

3. Prednostno izvajanje upravnih postopkov (2. člen)

Zaradi izvedbe ukrepov v skladu s ZIUOPZP-A, se vsi upravni postopki, ki so potrebni za zagotovitev teh ukrepov, izvajajo prednostno

4. Plačana odsotnost prostovoljca (7. člen)

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, ima pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni, ki jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023.

Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023.

5. Povrnitev škode društvom in ustanovam (7. člen)

Društvom in ustanovam bodo lahko dodeljena sredstva za odpravo posledic škode zaradi poplav in plazov, in sicer največ v višini 50 % škode na strojih in opremi ter 60 % škode, nastale zaradi poškodovanja ali uničenja zalog.

6. Dopolnitev določb o povračilu izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu (13. – 15. člen)

Nov 143.a člen omogoča vračila neupravičeno prejetih sredstev in pri tem omogoča obročno plačilo v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev.

7. Drugi ukrepi za odpravo in omilitev posledic.

Predplačila za obnovo stanovanj (3. člen). Določena so predplačila lastnikom stanovanj, in sicer za poškodovana ali uničena stanovanja, v katerih je na dan 31. julija 2023 imela stalno prebivališče vsaj ena oseba.

Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (5. člen). Gre za mesečna izplačila v pavšalnem znesku, katerega višina je odvisna od števila članov gospodinjstev.

Dodajamo, da v okviru MGTŠ deluje Komisija za odpravo posledic škod v gospodarstvu, v kateri s svojim predstavnikom sodeluje tudi GZS. V okviru dela Komisije je v pripravi Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu po poplavah 4. avgusta 2023, vendar pred dokončnim sprejemom potrebuje še medresorsko usklajevanje.

(Vir: Pravna služba GZS)

Fotogalerija