Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Poročilo o strokovni ekskurziji na Dunaj

   

   

  V sredo 4. in v četrtek 5. oktobra se je 48 udeležencev odpravilo na strokovno ekskurzijo na Dunaj, ki jo je v sodelovanju z javnim podjetjem Urban Innovation Vienna organiziralo Združenje stanovanjskih skladov pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

  Strokovna ekskurzija je bila namenjena spoznavanju izvajanja stanovanjske politike na Dunaju, s poudarkom na zagotavljanju cenovno dostopnih najemnih stanovanj ter ogledu nekaterih primerov dobre prakse. Udeleženci so se prvi dan ekskurzije najprej podrobneje seznanili z Dunajskim modelom zagotavljanja cenovno ugodnih najemnih stanovanj, in sicer s temelji modela, z njegovimi pravnimi in finančnimi okviri ter rezultati in stroški. V nadaljevanju jim je bil predstavljen koncept Neprofitnih stanovanjskih organizacij, in sicer njihova zgodovina, temeljna načela, lastniška struktura, financiranje, nadzor in izzivi ter potrebe. V zaključku prvega dne pa so se odpravili še na ogled trenutno največjega stanovanjskega projekta v Avstriji Lakecity Aspern, v okviru katerega bo v prihodnjih 10 letih zgrajenih skupaj preko 9.000 stanovanj, to mesto v malem pa bo vsebovalo tudi poslovne, industrijske, izobraževalne, družabne in druge površine, tako da bo svojim več kot 20.000 prebivalcem nudilo vse, kar za življenje potrebujejo. Udeleženci ekskurzije so bili nad do sedaj izvedenim navdušeni, skozi odlični vodeni ogled naselja pa so se podrobneje seznanili tudi z nekaterimi inovativnimi rešitvami in načrti za prihodnje.

  Drugi dan ekskurzije je bila na vrsti podrobnejša seznanitev z dunajsko stanovanjsko politiko s posebnim poudarkom na aktivni zemljiški politiki, nato pa so si ogledali dva primera dobre prakse v mestni četrti Sonnwendviertel. Skozi vodeni ogled projektov Wohnzimmer in Antonie-Alt-Gasse 13 so jim predstavniki investitorjev podrobneje orisali nekatere tehnične rešitve ter jih seznanili s pravnimi in finančnimi okviri subvencionirane stanovanjske gradnje na Dunaju.

  Udeleženci ekskurzije, med katerimi jih je bila večina članov Združenja stanovanjskih skladov, so se strinjali, da jim je strokovna ekskurzija ponudila podroben vpogled v stanovanjsko politiko mesta Dunaj, hkrati pa so dobili tudi nekatere koristne napotke in usmeritve za načrtovanje in izvedbo podobnih stanovanjskih projektov v Republiki Sloveniji. Ugotovili so, da, kljub načelni podobnosti obeh sistemov zagotavljanja cenovno dostopnih stanovanj, slovenski model še vedno v marsičem zaostaja za dunajskim, zato je podobna izmenjava mnenj in rešitev izjemnega pomena za napredek na tem področju. Kot poglavitne ovire pri nadaljnjem razvoju slovenske stanovanjske politike so se tako izkazale pomanjkanje stabilnih virov financiranje, neustrezna najemninska politika in pretirano rigiden sistem umeščanja v prostor in prostorskega načrtovanja stanovanjskih objektov.

   

   

   


  Fotogalerija

  Fotogalerija

   

  Arhivi