Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E)

  Državni zbor Republike Slovenije je včeraj z 52 glasovi za in le enim glasom proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki vključuje nekatere pomembne rešitve za oživitev stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj. 

  Čeprav gre le za nekaj najpomembnejših sprememb, smo lahko s sprejetjem zakona na Zbornici za poslovanje z nepremičninami izjemno zadovoljni, saj prinaša nekatere najpomembnejše spremembe, na katere je stroka čakala že zelo dolgo.

  Na področju najemnih razmerij tako pozdravljamo predvsem uskladitev vrednosti točke za določitev neprofitne najemnine, ki bo izvajalcem stanovanjske politike oziroma lastnikom javnih najemnih stanovanj, omogočila bolj vzdržno poslovanje in ohranjanje stanovanjskega fonda. Hkrati je pomembno, da se s spremembami pogojev subvencioniranja najemnin zagotavlja, da višja neprofitna najemnina ne bo imela negativnih posledic za socialno najšibkejše. Z uvedbo javne najemne službe bo skušala država okrepiti najemni trg z aktivacijo praznih zasebnih. Z dopustitvijo višjega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa lažje pridobivanje sredstev za stanovanjsko gradnjo.

  Na področju upravljanja pozdravljamo predvsem nekatere korake, namenjene lažjemu odločanju etažnih lastnikov. S tega vidika je pomembno predvsem zniževanje potrebne stopnje soglasja etažnih lastnikov za sprejemanje določenih odločitev. Posebej velja pohvaliti umestitev zavarovanja stavbe kot celote med posle rednega upravljanja. Pomembni so tudi nekateri ukrepi za povečanje varnosti upravljanja s sredstvi rezervnih skladov in pa uvajanje elektronskega odločanja etažnih lastnikov, kar se je za posebej pomembno izkazalo v času epidemije. Pomemben vpliv na ureditev razmer na trgu upravljanja nepremičnin bo lahko imela tudi krepitev pristojnosti Stanovanjske inšpekcije. Člani Združenja upravnikov nepremičnin pa so lahko najbolj zadovoljni s tem, da je Ministrstvo za okolje in prostor ob pripravi zakonskih sprememb opustilo nekatere neživljenjske ideje, ki so se v strokovni razpravi pojavljale v prejšnjih letih.

  Ne glede na to, da so številne želje članov ZPN s sprejetjem novele ostale nerealizirane, smo lahko vsi skupaj zadovoljni, da so spremembe sprejete, s čimer se lahko ministrstvo v sodelovanju s stroko v miru loti priprav celovite reforme tega področja, za katero pa bo po našem mnenju nujen tudi sprejem posebnega zakona o upravljanju nepremičnin in regulacija te dejavnosti.

  V ZPN si bomo nedvomno še naprej prizadevali, da bodo naši argumenti slišani in v največji možni meri upoštevani.

  Fotogalerija