Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

  V maju letos je Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami na GZS-Zbornico za poslovanje z nepremičninami in Združenje delodajalcev Slovenije naslovil pobudo za spremembo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami.


  Tarifna priloga je bila nazadnje spremenjena v letu 2019, aktualne razmere pa so po prepričanju sindikalne strani terjale novo prilagoditev njene vsebine. Pogajalski skupini sta se na skupnih pogajanjih sestali 21. junija in se načeloma dogovorili o nekaterih spremembah, ki so jih naknadno potrdili tudi organi pogodbenih strank. Dogovorjene spremembe Tarifne priloge tako zajemajo:

  • 5,5 % dvig zneskov najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih ,

  • vezavo višine stroškov za prevoz na delo in z dela na znesek, ki se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja in

  • spremembo časovne veljavnosti tarifne priloge.

  Tarifna priloga s spremenjeno vsebino bo stopila v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljala pa se bo od 1. julija letos. V skladu z dogovorom bo tarifna priloga sklenjena za obdobje do konca letošnjega leta, če do izteka veljavnost ne bo sklenjena nova pa se bo njena veljavnost vsakokrat podaljšala za obdobje enega leta.

  Pogodbene stranke so se hkrati dogovorile, da se bodo zaradi hitro spreminjajočih razmer, pred koncem letošnjega leta ponovno sestale in ugotovile, če so potrebne nadaljnje spremembe.


  Fotogalerija