Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  ZDNP_31032021 Poslovanje z nepremičninami

  Dimičeva 13 - 1504 Ljubljana - T: (01) 58 98 240 - zpn@gzs.si - www.gzs.si/zpn - www.gzs.si/zdnp

  Vsebina seminarja

  Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1 praksi. 

  Udeležba na seminarju velja tudi kot redno letno usposabljanje oziroma izobraževanje, ki se zahteva z določbo 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/1681/1991/20 in 2/21 – popr.)

  Program

  08.50 - 09.00

   

  09.00 - 09.05

   

  09.05 - 12.30

  10.30 - 10.45
  odmor

  Prijava udeležencev

  Pozdravi nagovor 
  Boštjan Udovič, direktor ZPN

  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1, Andraž Trtnik

  -     Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1

  -     Predstavitev osnovnih pojmov

  -     Pregled stranke (način in nabor informacij)

  -     Statusi/tipi strank

  -     Nabor zahtevanih podatkov

  -     Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke

  -     Uradni osebni dokumenti

  -     Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije

  -     Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe

  -     Prepustitev pregleda stranke tretji osebi

  -     Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe

  -     Poslovanje s politično izpostavljeno osebo

  -     Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti

  -     Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav

  -     Omejevalni ukrepi

  -     Analiza tveganja

  -     Tveganje povezano s stranko

  -     Tveganje povezano z geografskim področjem

  -     Tveganje povezano s produktom ali storitvijo

  -     Drugi dejavniki tveganja

  -     Razvrščanje strank

  -     Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)

  -     Spremljava aktivnosti strank

  -     Obravnava neobičajnih transakcij

  -     Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij

  -     Indikatorji za prepoznavo PD/FT

  -     Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse

  -     Sodelovanje z Uradom za PPD

  -     Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD

  -     Vodenje evidenc in hramba dokumentov

  -     Tajnost podatkov

  -     Izobraževanje zaposlenih

  -     Notranji nadzor

  -     Omejitve po ZPPDFT-1

  -     Sankcije za kršitve ZPPDFT-1

  Predavatelj

  Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja že več kot 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. V teh letih si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno išče optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.

  Kotizacija in popusti

  Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

  40,00 € + DDV

  za člane GZS-ZPN

  100,00 € + DDV

  za ostale udeležence

  DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %. V kotizacijo je vključena udeležba na izobraževalnem seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.

   

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 29.03.2021 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

  Prijave in odjave

  Prijavite se z e-prijavnico. Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.

  Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  Prijavnica

  Informacije

  Dodatne informacije o dogodku vam bomo posredovali v strokovni službi GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, po telefonu na številki 01 58 98 240 ali po e pošti zpn@gzs.si.

  Vljudno vabljeni.

  Vzorci dokumentov

  Nepremičninski slovar

  Fotogalerija