Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Konferenca Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih

Zakaj se udeležiti dogodka?

 

Analiza bolniške odsotnosti v kovinski industriji, ki zaposluje prek 55.000 delavcev, kaže, da so zaposleni v kovinski industriji v letu 2015 za koriščenje bolniškega staleža porabili več kot milijon koledarskih dni ali kar 9 % vseh koriščenih koledarskih dni bolniškega staleža v Sloveniji. Četrtini izgubljenih dni so botrovala mišično-kostna obolenja, ki po številu primerov v Slovenije že četrto leto zapored naraščajo in ki tudi na evropski ravni ostajajo najpogostejši vzrok odsotnosti z dela. Povprečno trajanje odsotnosti zaposlenega v kovinski industriji zaradi mišično-kostnega obolenja znaša 29,5 dni, alarmatno pa je, da se je dolžina trajanja v primerjavi s predhodnim letom podaljšala za več kot štiri dni.  Predelovalne dejavnosti, podobno kot kovinske, so v preteklem letu v povprečju beležile skoraj štiri koledarske dni na zaposlenega, v istem letu je za skupino bolezni zbolel vsak trinajsti od 100 zaposlenih, v povprečju pa je bolniški stalež trajal 30 koledarskih dni.


Kaj lahko spremenijo in izboljšajo delodajalci v družbah ter delojemalci pri sebi, da skupaj zmanjšajo pojavnost in frekvenco bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v teh dejavnostih?
Odgovore na ta vprašanja in kako naprej bomo iskali s strokovnjaki na skupni nacionalni konferenci projektov promocije zdravja na delovnem mestu Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in 3xZDRAVo.

Program konference:

9.30 - 10.00

Registracija udeležencev
PZDM info paneli in predstavitve projektov in projektnih gradiv

10.00 - 10.15

Uvodni nagovor

mag. Samo Hribar Milič, GZS
mag. Dušan Semolič, ZSSS
Marjan Sušelj, ZZZS

10.15 - 10.45

Predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru projekta Gradim zdravo

Romana Josič, SDGD Slovenije

10.45 - 11.00

Predstavitev publikacije analiza absentizma s priporočili in zaključki za delodajalce v gradbenih dejavnostih

mag. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM

11.00 - 11.15

Posodobitev vsebine ocene tveganj za DM v gradbenih dejavnostih zaradi z delom povezanih mišično-kostnih obolenj

Stanko Ožbot, Zbornica VZD

11.15 - 11.30

Odmor z okrepčilom

11.30 - 11.45

Predstavitev dosežkov projekta 3xZDRAVo in izsledkov analize absentizma v kovinski industriji

Petra Flerin, GZS ZKOVI

11.45 - 12.30

Uporaba modela za prepoznavanje in vrednotenje ergonomskega tveganja in oblikovanje ukrepov za zmanjšanje obolenj ter poškodb pri delu v gradbenih dejavnostih in predstavitev primerov dobrih praks iz kovinske industrije

Sašo Sršen, PISK d.o.o.

12.30 - 12.45

Preplet aktivnosti projekta s projektom Zdravi na kvadrat 2 in možnost sodelovanje podjetij iz predelovalnih dejavnosti do junija 2017

Alenka Dovč, GZS ZKI

12.45 - 13.00

Odmor z okrepčilom

13.00 - 13.30

Vloga zdravnikov medicine dela na področju PZDM in priporočila delodajalcem glede mišično-kostnih obolenj

Andrea Margan, dr. med.,
Združenje za medicino dela, prometa in športa pri SZD

13.30 - 14.00

Za delo se moramo pripraviti: priporočila glede bolečin v hrbtu in vaje z udeleženci

Andrea Backovič Juričan, NIJZ

14.00 - 15.00

Zaključno druženje udeležencev ob zdravem obroku po konferenci in žrebanje nagrajencev sodelujočih v okviru projekta PZDM za gradbene dejavnosti

Moderator: Oskar Komac, SDGD Slovenije

Konferenca je brezplačna. Število udeležencev je omejeno na 100. Obvezna prehodna prijava na e-naslov: petra.flerin@gzs.si. 

Predstavljene projekte na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016 sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Dodatne informacije: 
GZS ZKovI, tel. št. 01 5898 308, e-naslov: zkovi@gzs.si,

Vabljeni: 

 

·         uprave podjetij in družb iz gradbene, kovinske in ostalih predelovalnih dejavnosti,
·         predstavniki kadrovskih služb,
·         varnostni inženirji,
·         pooblaščeni zaposleni za varnost in zdravje pri delu,
·         sindikalni zaupniki,
·         vsi sodelujoči  v projektih Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2, 3xZDRAVo,
·         predstavniki izobraževalnih institucij za omenjene dejavnosti,
·         učitelji praktičnega pouka in športne vzgoje v poklicnih in srednje strokovnih šolah.

Projekti promocije zdravja se predstavijo:

 

3xZDRAVoS projektom promocije zdravja na delovnem mestu 3xZDRAVo želi GZS-Združenje kovinske industrije izboljšati in okrepiti zdravje zaposlenih in pomagati oblikovati bolj zdrava delovna mesta tako v kovinski industriji kot tudi širše s pomočjo odkrivanja konkretnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni, obolenj in poškodb v kovinski industriji, ki vodijo v absentizem, oblikovanjem praktičnih ukrepov in širjenjem preverjeno delujočih rešitev za obvladovanje dejavnikov tveganja na delovnem mestu. Več: pozdrav.gzs.si

 

Gradim zdravo: Namen projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci je sistematični in analitični pristop k promociji zdravja na delovnem mestu v gradbenih dejavnostih s ciljem izboljšanja ozaveščenosti, informiranosti ter izobraževanja o možnih preventivnih aktivnostih. Neposredne strokovne preventivne gibalne aktivnosti gradbenih delavcev in spodbuda delodajalcev so pomembne pri zmanjševanju mišično kostnih obolenj, ki v teh dejavnostih močno izstopajo, tudi glede na povprečje vseh zaposlenih v Sloveniji. Vodstvom podjetij in zaposlenim v gradbenih dejavnostih želimo predstaviti tudi različne možne ukrepe za bolj zdravo ureditev delovnih mest. Projekt želi spodbuditi gradbene delavce in vse bodoče zaposlene v tem sektorju k spremembi njihovih dnevnih gibalnih aktivnostih in bolj zdravem načinu gibanja in dela, saj to lahko zmanjšajo pogostost in posledice mišično kostnih obolenj.
Več: 
www.gzs.si/zgigm/gradim-zdravo, www.sdgd.si/projekt_promocije_zdravja 


 

Zdravi na kvadrat 2: Namen projekta je s promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenski predelovalni industriji dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju zaposlenih, zmanjšanju odsotnosti z dela ter zmanjšanju obolevnosti ter boljši kvaliteti življenja zaposlenih. Cilj projekta je razviti celosten praktičen pristop promocije zdravja na DM s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, regijske pisarne OKS, ZVC...), ki nudijo podporo na področju razvoja zdravega življenjskega sloga. Več: www.gzs.si/zdravi-na-kvadrat

 

Fotogalerija