Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih

Skupna nacionalna konferenca projektov Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in 3xZDRAVo.
Sreda, 19. oktober 2016, 10.00 - 14.00, GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana A, 1. nad.

Zakaj se udeležiti dogodka?
Ali veste, da povprečno trajanje bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v gradbenih dejavnostih v zadnjih osmih letih očitno narašča, da izgubljeni koledarski dnevi na letni ravni na zaposlenega v povprečju samo zaradi tega razloga odsotnosti znesejo skoraj tri dni na vsakega zaposlenega in da je za to vrsto bolezni v letu 2015 bolniški stalež koristil sedem od 100 zaposlenih v gradbeništvu, v povprečju pa je trajal slabih 40 koledarskih dni?
Predelovalne dejavnosti, podobno kot gradbene, so v preteklem letu v povprečju beležile skoraj štiri koledarske dni na zaposlenega, v istem letu je za skupino bolezni zbolelo trinajst od 100 zaposlenih, v povprečju pa je bolniški stalež trajal 30 koledarskih dni. Vir podatkov NIJZ pod.portal >>
Kaj lahko spremenijo in izboljšajo delodajalci v družbah ter delojemalci pri sebi, da skupaj zmanjšajo pojavnost in frekvenco bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v teh dejavnostih? 

Odgovore na ta vprašanja in kako naprej bomo iskali s strokovnjaki na skupni nacionalni konferenci projektov promocije zdravja na delovnem mestu Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in 3xZDRAVo.

Program konference:

9.30 - 10.00

Registracija udeležencev

PZDM info paneli in predstavitve projektov in projektnih gradiv

10.00 - 10.15

Uvodni nagovor

mag. Samo Hribar Milič, GZS
mag. Dušan Semolič, ZSSS
Marjan Sušelj, ZZZS

10.15 - 10.45

Predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru projekta Gradim zdravo

Romana Josič, SDGD Slovenije

10.45 - 11.00

Predstavitev publikacije analiza absentizma s priporočili in zaključki za delodajalce v gradbenih dejavnostih

mag. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM

11.00 - 11.15

Posodobitev vsebine ocene tveganj za DM v gradbenih dejavnostih zaradi z delom povezanih mišično-kostnih obolenj

Stanko Ožbot, Zbornica VZD

11.15 - 11.30

Odmor z okrepčilom

11.30 - 11.45

Predstavitev dosežkov projekta 3xZDRAVo in izsledkov analize absentizma v kovinski industriji

Petra Flerin, GZS ZKOVI

11.45 - 12.30

Uporaba modela za prepoznavanje in vrednotenje ergonomskega tveganja in oblikovanje ukrepov za zmanjšanje obolenj ter poškodb pri delu v gradbenih dejavnostih in predstavitev primerov dobrih praks iz kovinske industrije

Sašo Sršen, PISK d.o.o.

12.30 - 12.45

Preplet aktivnosti projekta s projektom Zdravi na kvadrat 2 in možnost sodelovanje podjetij iz predelovalnih dejavnosti do junija 2017

Alenka Dovč, GZS ZKI

12.45 - 13.00

Odmor z okrepčilom

13.00 - 13.30

Vloga zdravnikov medicine dela na področju PZDM in priporočila delodajalcem glede mišično-kostnih obolenj

Andrea Margan, dr. med.,

Združenje za medicino dela, prometa in športa pri SZD

13.30 - 14.00

Za delo se moramo pripraviti: priporočila glede bolečin v hrbtu in vaje z udeleženci

Andrea Backovič Juričan, NIJZ

14.00 - 14.15

Diskusija in oblikovanje sklepov za nadaljnje delo

Moderator in udeleženci konference

14.15 - 15.00

Zaključno druženje udeležencev ob zdravem obroku po konferenci in žrebanje nagrajencev sodelujočih v okviru projekta PZDM za gradbene dejavnosti

Moderator: Oskar Komac, SDGD Slovenije

Konferenca je brezplačna. Število udeležencev je omejeno na 100. Obvezna prehodna prijava na e-naslov: valentina.kuzma@gzs.sisdgd@sindikat-zsss.si

Predstavljene projekte na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016 sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Dodatne informacije: 
GZS ZGIGM, tel. št. 01 5898 246, e-naslov: zgigm@gzs.si,
SDGD Slovenije, tel. št. 01 4341 220, e-naslov: sdgd@sindikat-zsss.si,
Zbornica VZD, tel. št. 01 430 32 56, e-naslov: zbornica.vzd@siol.net.

Vabljeni: 

·         uprave podjetij in družb iz gradbene, kovinske in ostalih predelovalnih dejavnosti,
·         predstavniki kadrovskih služb,
·         varnostni inženirji,
·         pooblaščeni zaposleni za varnost in zdravje pri delu,
·         sindikalni zaupniki,
·         vsi sodelujoči  v projektih Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2, 3xZDRAVo,
·         predstavniki izobraževalnih institucij za omenjene dejavnosti,
·         učitelji praktičnega pouka in športne vzgoje v poklicnih in srednje strokovnih šolah.

Projekti promocije zdravja se predstavijo:

Gradim zdravo: Namen projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično-kostnih obolenj med gradbenimi delavci je sistematični in analitični pristop k promociji zdravja na delovnem mestu v gradbenih dejavnostih s ciljem izboljšanja ozaveščenosti, informiranosti ter izobraževanja o možnih preventivnih aktivnostih. Neposredne strokovne preventivne gibalne aktivnosti gradbenih delavcev in spodbuda delodajalcev so pomembne pri zmanjševanju mišično-kostnih obolenj, ki v teh dejavnostih močno izstopajo, tudi glede na povprečje vseh zaposlenih v Sloveniji. Vodstvom podjetij in zaposlenim v gradbenih dejavnostih želimo predstaviti tudi različne možne ukrepe za bolj zdravo ureditev delovnih mest. Projekt želi spodbuditi gradbene delavce in vse bodoče zaposlene v tem sektorju k spremembi njihovih dnevnih gibalnih aktivnosti in bolj zdravem načinu gibanja in dela, saj to lahko zmanjša pogostost in posledice mišično-kostnih obolenj.
Več: 
www.gzs.si/zgigm/gradim-zdravo ali www.sdgd.si/projekt_promocije_zdravja  

3xZDRAVo: S projektom promocije zdravja na delovnem mestu 3xZDRAVo želi GZS-Združenje kovinske industrije izboljšati in okrepiti zdravje zaposlenih in pomagati oblikovati bolj zdrava delovna mesta tako v kovinski industriji kot tudi širše s pomočjo odkrivanja konkretnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni, obolenj in poškodb v kovinski industriji, ki vodijo v absentizem, oblikovanjem praktičnih ukrepov in širjenjem preverjeno delujočih rešitev za obvladovanje dejavnikov tveganja na delovnem mestu. Več: pozdrav.gzs.si

Zdravi na kvadrat 2: Namen projekta je s promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenski predelovalni industriji dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju zaposlenih, zmanjšanju odsotnosti z dela ter zmanjšanju obolevnosti ter boljši kvaliteti življenja zaposlenih. Cilj projekta je razviti celosten praktičen pristop promocije zdravja na DM s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, regijske pisarne OKS, ZVC...), ki nudijo podporo na področju razvoja zdravega življenjskega sloga. Več: www.gzs.si/zdravi-na-kvadrat

V oktobru vsako leto obeležujemo več svetovnih dnevov povezanih z zdravjem. Zaposlene lahko obvestite prek kotičkov promocije zdravja in info table za zdravje o 3 bolj pomembnih svetovnih dnevih:

SOBOTA 1. OKTOBER 2016 • SVETOVNI DAN STAREJŠIH: Kakšna je statistika staranja v Sloveniji in kako delovno aktivni so zaposleni v Sloveniji v primerjavi z državami EU si preberite na spletni strani SURS. Spomnite vaše starejše zaposlene, da je skrb za zdravje tudi dobra naložba za starost. Organizirajte skupno športno druženje in zaposlenim izročite kopijo publikacije V gibanju tudi v starosti ali Telesne vaje za starejše odrasle. 

SOBOTA 15. OKTOBER  2016 • SVETOVNI DAN HOJE: udeležite se preizkusa hoje na 2 km v okviru projekta CINDI (vsi datumi za vse lokacije po Sloveniji so navedeni v knjižici NIJZ)

NEDELJA 16. OKTOBER 2016  SVETOVNI DAN HRBTENIČNIH BOLEZNI IN OKVAR:

cel mesec oktober dosledno izvajajte Vaje za zdrav hrbet. Udeležite se nacionalne konference na GZS 19.10.2016 v Ljubljani: Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.