Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: skillME UČNI MATERIALI


NA VOLJO BREZPLAČNI MATERIALI ZA USPOSABLJANJE DIJAKOV IN ZAPOSLENIH


 


Z oktobrom 2017 se zaključuje mednarodni projekt, s katerim so se partnerji projekta Skills in Metal and Electro Industry – skillME polotili odpravljanja najbolj perečih kompetenčnih vrzeli dijakov in zaposlenih v kovinski in elektro industriji, ki zmanjšujejo njihovo zaposljivost, hkrati pa delodajalcem otežujejo nemoteno izvajanje proizvodnih procesov.

V sodelovanju delodajalskih združenj, šolskih centrov in nacionalnih centrov za poklicno izobraževanje so bile opredeljene najbolj razširjene manjkajoče kompetence, ki so skupne tako slovenskim, hrvaškim, latvijskim kot slovaškim dijakom in zaposlenim. Največje potrebe po znanju so se pokazale na področjih CAD/CAM sistemov, kompozitnih materialov, branja tehnične dokumentacije in strojnega vida. V naslednjem koraku so oblikovali kurikule in učna gradiva za odpravljanje teh vrzeli ter izvedli pilotna usposabljanja za dijake in zaposlene, ki so s tem pridobili ključna aktualna znanja. 
Katera znanja so pridobili udeleženci?

 

CAD/CAM je tehnologija, ki omogoča avtomatski potek od konstruiranja izdelka do njegove proizvodnje. Udeleženci usposabljanj CAD/CAM so se naučili konstruirati 3D modele strojnih elementov, generirati NC kode za pozicioniranje na CNC stroju, pripraviti tehnološko dokumentacijo ter izdelati strojne dele na petosnem CNC frezalnem stroju.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA je eden ključnih vidikov proizvodnega procesa. Je prenašalka informacij, ki pri proizvodnji, izdelavi, ožičenju električnih naprav itd. predstavlja podlago tehnološkega procesa. Na usposabljanju so se udeleženci naučili samostojno brati tehnično dokumentacijo, ki odraža razvoj na področju kovinskopredelovalne in elektroindustrije, ter z njo pravilno rokovati. Ker se področje tehnične dokumentacije močno razlikuje med kovinsko in elektro industrijo, so partnerji za oba sektorja razvili in izvedli ločena usposabljanja.

STROJNI VID je optični in elektronski sistem, ki avtomatsko zajame dvodimenzionalno sliko objekta ali podrobnosti na objektu ter takšno zajeto sliko procesira. Udeleženci usposabljanj so se z uporabo specialne programske opreme, namenjene za nastavljanje industrijskih kamer, naučili pripraviti okolje za zajem slike, ustrezno nastaviti izbrano kamero in jo povezati v sistem z vnaprej sprogramiranim programabilnim logičnim krmilnikom, usposabljanje pa so zaključili z izvedbo poskusne meritve.

Veliko zanimanja je poželo tudi usposabljanje iz KOMPOZITNIH MATERIALOV. Na usposabljanju so udeleženci spoznali vrste in strukturo kompozitov ter usvojili določanje kompozitnih materialov glede na matrico in ojačitvene komponente ter primerjavo kompozitnih s tradicionalnimi materiali. Spoznali so oznake glede na EU/DIN/ISO in druge standarde ter se naučili, kako izbrati ustrezne kompozitne materiale in način obdelave glede na delovno nalogo ter ustrezno orodje za obdelavo z uporabo katalogov.


Prosto dostopni učni materiali

 

Vsi skilME materiali za usposabljanje dijakov in zaposlenih s področja CAD/CAM, strojni vid, branje tehnične dokumentacije in kompozitni materiali so na voljo za brezplačno uporabo. Namenjeni so vsem podjetjem in izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter so primerni za izobraževanje tako dijakov kot tudi zaposlenih.

Usposabljanje: KOMPOZITNI MATERIALI

Kompozitni materiali – Kurikul

Kompozitni materiali – Učbenik

Kompozitni materiali – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: STROJNI VID

Strojni vid – Kurikul

Strojni vid – Učbenik

Strojni vid – Ocenjevalni list


Usposabljanje: CAD/CAM

CAD/CAM – Kurikul

CAD/CAM – Učbenik

CAD/CAM – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE – Elektro

Branje tehnične dokumentacije (El.) – Kurikul

Branje tehnične dokumentacije (El.) – Učbenik

Branje tehnične dokumentacije (El.) – Ocenjevalni list

 

Usposabljanje: BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE – Kovine

Branje tehnične dokumentacije (Kov.) – Kurikul

Branje tehnične dokumentacije (Kov.) – Učbenik

Branje tehnične dokumentacije (Kov.) – Ocenjevalni list

 

 

 

Pridružite se Zvezi za napredek poklicnega izobraževanja v kovinski in elektro industriji!

 

Novoustanovljena Zveza za napredek poklicnega izobraževanja v kovinski in elektro industriji pod okriljem GZS-Združenja kovinske industrije izhaja iz zaveze partnerstva projekta skillME k nadaljnji krepitvi poklicnega izobraževanja in usposabljanja preko izmenjave dobrih praks, povezovanja ključnih deležnikov industrije, šolskih centrov in centrov za poklicno izobraževanje, razvoja novih projektov in oblikovanja strategij za nadgradnjo obstoječih sistemov poklicnega izobraževanja.

Članstvo v zvezi je brezplačno in je namenjeno vsem deležnikom poklicnega izobraževanja. Za več informacij kontaktirajte mag. Petro Flerin, GZS-Združenje kovinske industrije, petra.flerin@gzs.si.


ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN PROJEKTA www.gzs.si/skill-me 

ALI SI OGLEJTE ZADNJI PROJEKTNI NOVIČNIK.                   

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije. 

Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


 

 

Fotogalerija