Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Sodelovanje v organih izven ZGIGM


Predstavniki strokovne službe ZGIGM sodelujejo v različnih odborih (pomožni strokovni organi ministrstev) ter tam nadzorujejo delo inštitucije in sodelujejo s predlogi in aktivnosti:

· Statistični sosvet za gradbeništvo pri SURS, član: Jože Renar, GZS-ZGIGM

· Svet za tehnične ocene in soglasja pri ZAG, predsednik: Jože Renar, GZS-ZGIGM

· Odbor za certificiranje pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije, član in predsednik: mag. Jože Renar GZS-ZGIGM

· Področni izpitni odbor za gradbene delovodje, članica: Valentina Kuzma, GZS-ZGIGM

· Področni odbor za poklicne standarde pri CPI za: Arhitektura, gradbeništvo, rudarstvo, članica in predsednica: Valentina Kuzma, GZS-ZGIGM

· Programski odbora Znak kakovosti v graditeljstvu pri Gradbenem Institutu ZRMK, član: mag. Jože Renar GZS-ZGIGM

· Komisija za pospeševanje mednarodne menjave pri SID banki, član: mag. Jože Renar, GZS-ZGIGM

· Programski svet sejma MEGRA (Pomladni sejem), člana: mag. Jože Renar, Valentina Kuzma, oba GZS-ZGIGM

· Strateški svet za politiko energije in podnebne spremembe pri Gospodarski zbornici Slovenije, član: mag. Jože Renar, GZS-ZGIGM

· Strateški svet pri GZS za politiko graditve in urejanje prostora, član: Jože Renar, GZS-ZGIGM

· Nacionalna skupina za revizijo poklicnih standardov in katalogov za NPK na področju gradbeništva pri CPI, članica: Valentina Kuzma


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM