Zbornica računovodskih servisov

Program dela ZRS za leto 2008


Zaradi izpolnjevanja ciljev članstva Združenja računovodskih servisov za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:

  • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti računovodskih servisov in pri oblikovanju področne zakonodaje;
  • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja;
  • promocija dejavnosti, ZRS in članov ZRS;
  • uresničevanje ostalih interesov članov ZRS.

Podrobneje se naloge opredelijo v letnem programu dela ZRS, ki ga potrdi Upravni odbor Združenja računovodskih servisov.

Za  uresničevanje programa dela ZRS je zadolžena strokovna služba ZRS v sodelovanju z vodji posameznih projektov ter drugimi zunanjimi sodelavci. 

Besedilo Program dela ZRS za leto 2008 je omogočeno le članom Združenja računovodskih servisov po prijavi na dnu strani.