Zbornica računovodskih servisov
Računovodstvo in etika:

Računovodje in davčniki pod pritiskom

Kar 57 % slovenskih anketirancev je bilo izpostavljenih pritiskom, da bi ravnali neetično in v nasprotju z zakoni.

ZRS je v letu 2017 izvedla anketo »Računovodje pod pritiskom«, ki jo je pripravila EFAA – Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja, katere polnopravna članica smo. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 191 anketirancev. Skupno z ostalimi evropskimi državami (poleg Slovenije še Španija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Nizozemska, Madžarska, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Albanija in druge) je bilo v raziskavi prejetih 855 odgovorov.

Raziskava je izhodišče za razpravo o motivih računovodij, ki se pod pritiskom odločijo za neetično vedenje. Zunanji opazovalci imajo namreč pogosto drugačno predstavo o naravi pritiska kot osebe, ki so mu podvržene. Boljše razumevanje te problematike nam bo pomagalo najti tudi rešitve za izogibanje tovrstnim situacijam.

Podrobnejši rezultati raziskave za Slovenijo in Evropo z interpretacijo pridobljenih podatkov vam je na voljo, če izpolnite spodnji obrazec. 


*
*
*
Verifikacija: