Zbornica računovodskih servisov

Zastopanja interesov članov ZRS


Zastopanja interesov članov ZRS poteka na naslednjih področjih:

  • Standard izvajalcev računovodskih storitev
    • Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovosti izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov. 106 izvajalcev računovodskih storitev je na ZRS poslalo izjavo in pridobilo Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s standardom. 

       

  • Mednarodno sodelovanje
    • Aktivno sodelovanje v EFAA, Evropski zvezi računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja s sedežem v Bruslju.