Zbornica računovodskih servisov

Zastopanja interesov članov ZRS


Zastopanja interesov članov ZRS poteka na naslednjih področjih:

 • Standard izvajalcev računovodskih storitev
  • Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovosti izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov. 106 izvajalcev računovodskih storitev je na ZRS poslalo izjavo in pridobilo Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s standardom. 

    

 • Mednarodno sodelovanje
  • Aktivno sodelovanje v EFAA, Evropski zvezi računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja s sedežem v Bruslju.

 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov
  • Strokovna komisija spremlja spremembe zakonodaje in na podlagi pobud članov ZRS tudi izvajanje zakonodaje v praksi na podlagi ter na ta način zaznava probleme, ki so sistemske narave. Po proučitvi sistemskih vprašanj oz. problemov do njih zavzame stališče in jih posreduje na ustrezne inštitucije