Zbornica računovodskih servisov

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve


ZRS redno sodeluje z AJPES, ki s svojim delom posega na področje delovanja računovodskih servisov. 

 • AJPES: predavanje "Res poznate uporabno vrednost koriščenja portala AJPES?" na 12. Zboru članov ZRS, mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES, oktober 2019

 • AJPES: predavanje "Spremembe ZGD v povezavi s pripravo in oddajo letnih poročil za leto 2016" na 18. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev, mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES, oktober 2016

 • Gradivo s posveta AJPES, predstavitev novosti, november 2016

 • AJPES: Sestanek v zvezi s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, januar 2016

 • AJPES: Predstavitev napredka projekta ZRS za poenotenje vlog slovenskih bank za odobritev kreditov, 2016

 • mag. Marjan Širaj, AJPES, vodja Sektorja za statistiko in informiranje je bil član strokovne komisije izbora Naj računovodski servis 2015

 • Sestanek v zvezi s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, januar 2015

 • mag. Marjan Širaj, AJPES, vodja Sektorja za statistiko in informiranje je bil član strokovne komisije izbora Naj računovodski servis 2014
 • mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES, nagovorila udeležence 16. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, Laško, 9.10.2014
 • Sestanek z vodstvom AJPES, 27.08.2014
 • ePOBOT AJPES - AJPES enkrat mesečno organizira večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov, ki ga zagotavlja prek svojih 12 izpostav po vsej državi s storitvijo ePOBOT AJPES.
  ZRS podpira spodbujanje večjega spoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti.
  S ciljem izboljšanja plačilne discipline v državi, ki se je še posebej poslabšala v času finančne in gospodarske krize, so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 23.06.2010 podpisali skupno Izjavo o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.